Autobusové linky 317, 320 a 321

Autobusové linky 317, 320 a 321

2.02.2022

v souvislosti s dalším rozvojem systému Pražské integrované dopravy (PID) si Vás dovolujeme informovat o připravovaných změnách na autobusových linkách 317, 320 a 321.

Vzhledem k nutnosti zachovat v systému PID jednoznačné číselné označení linek dojde s platností od 6.3.2022 ke zrušení stávající linky 321 (v trase Praha, Smíchovské nádraží – Mníšek p. Brdy, Stříbrná Lhota) a k začlenění spojů této linky do současných linek 317 a 320.

Do jízdního řádu linky 317 tak budou převedeny všechny současné spoje linky 321 v úseku „Praha, Smíchovské nádraží – Mníšek p. Brdy, náměstí“. Spoje budou vedeny v identické trase, zastávkách a časových polohách, pouze budou zahrnuty v jízdním řádu linky 317.

Zbývající část stávající trasy linky 321 v úseku „Mníšek p. Brdy, náměstí – Mníšek p. Brdy, Stříbrná Lhota“ bude začleněna do linky 320. To znamená, že spoje současné linky 321 v úseku „Mníšek p. Brdy, náměstí – Mníšek p. Brdy, Stříbrná Lhota“ budou převedeny do „nové“ části linky 320 (varianta trasy linky 320 a spoje vedené směrem do části Mníšek p. Brdy, Rymaně se nezmění).

 

Linka 320

Linka 317