Poplatkové povinnosti na rok 2017

Odvoz BIO popelnic 585,- Kč 240l a 449,- Kč 120l.

Poplatkové povinnosti 2015

Vážení spolubčané, nezapomeňte prosím na své poplatkové povinosti v roce 2015.

Přílohy

Mime-filePoplatky 2015

Poplatkové povinnosti občanů na rok 2014

Poplatky za komunální odpad v roce 2014

Poplatkové povinnosti v r. 2006

 

Poplatkové povinnosti

  1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 450,– Kč za poplatníka a kalendářní rok je splatný nejpozději do 31. března 2005.
  2. Místní poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa dle odpovídající sazby nejpozději do 30. dubna 2005.