Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště (výňatek) č. 2/2018

Obecně závazná vyhláška obce Jíloviště (výňatek) č. 2/2018

23.01.2019

  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů