Obec v LISTOPADU 2019

Obec v LISTOPADU 2019

10.12.2019

 

 

 

 

 

 • VYMĚNILI JSME 2 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY VE STRNADECH
 • OPRAVENA DALŠÍ ZASTÁVKA U CUKRÁKU
 • PŘIPRAVUJEME ROZPOČET OBCE NA ROK 2020
 • PŘIPRAVUJEME POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020
 • PROBĚHLA DÍLČÍ KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2019
 • NAVRHUJEME NOVOU PROVOZNÍ DOBU POŠTY PARTNER
 • PŘIPRAVUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DALŠÍ ETAPY VÝSTAVBY VODY A KANALIZACE V OBLASTI FR SMOLÍKA
 • PŘIPRAVUJEME AKTUALIZACI VYHLÁŠEK OBCE DLE NOVELIZACE ZÁKONA

Pozvánka na 1. advent 2019

Pozvánka na 1. advent 2019

25.11.2019

v neděli 1. prosince 2019

u zvoničky-kapličky sv. Floriána

ozdobíme a rozsvítíme vánoční stromeček.

Obec v ŘÍJNU 2019

Obec v ŘÍJNU 2019

2.11.2019

 

 

 

 

 

OBEC V ŘÍJNU

 • PROBĚHLY OPRAVY KOMUNIKACÍ:
  • Lomená
  • Lesní
  • Pode Zděmi
  • K Trnové
  • Za Kapličkou
 •  PROBĚHLA ÚDRŽBA ULICE PRAŽSKÁ OD OÚ K HASIČSKÉ ZBROJNICI
 • SCHVÁLENÍ DODAVATELŮ NA:
  • provoz veřejného osvětlení
  • vedení účetnictví OÚ
  • zabezpečení úklidu a údržby v obci
  • projekt zklidnění dopravy Pražská – Všenorská
 • DĚTI Z MŠ NAVŠTÍVILY OÚ PŘI HELLOWEENU
 • SCHVÁLILI JSME VYHLÁŠKU O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A VYHLÁŠKU O POPLATCÍCH ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

 Foto

Obec v ZÁŘÍ 2019

Obec v ZÁŘÍ 2019

3.10.2019

 

 

 

 

 

 

 • DOKONČILI JSME OPRAVU KAPLIČKY
 • BYLA OTEVŘENA NOVÁ PRODEJNA POTRAVIN V JÍLOVIŠTI
 • PROBĚHL 52. ROČNÍK ZÁVODU HISTORICKÝCH VOZIDEL
  ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A ŠKOLÁKŮ JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO TRADIČNÍ POSVÍCENÍ POŘÁDANÉ OBCÍ A SPORTOVCI
 • ZAČALA OPRAVA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK A DVĚ BYLY
   VYMĚNĚNY
 • DOKONČILI JSME ÚPRAVU KOLEM OBECNÍHO ÚŘADU
 • OBDRŽELI JSME ÚZEMNÍ POVOLENÍ PRO REALIZACI 2. ETAPY
  VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE PRO OBLAST FR. SMOLÍKA

 dokument

OBEC V ČERVENCI A SRPNU

OBEC V ČERVENCI A SRPNU:

 • DOKONČUJEME OPRAVU KAPLIČKY
 • OBEC SE ZÚČASTNILA VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VESNICE ROKU A OBDRŽELA DIPLOM ZA OBČANSKOU AKTIVITU PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÉHO RÁZU OBCE
 • DOKONČILI JSME OPRAVU FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU
 • PRO ZAJIŠTĚNÍ LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE JSME ZAKOUPILI TRAKTOR A PŘÍVĚS
 • OBEC ZÍSKALA ÚČELOVOU NEINVESTIČNÍ DOTACI STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA OCENĚNÍ V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2019
 • BYLO ZAHÁJENO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ NA VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ PRO REALIZACI 2. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE PRO OBLAST FR. SMOLÍKA

Souhrn

Obec v Červnu 2019

Obec v Červnu 2019

1.07.2019

 

 

 

 

 

 • PROBĚHLO PRVNÍ ON LINE SETKÁNÍ SE STAROSTOU
 • OBEC SE ZÚČASTNILA SOUTĚŽE VESNICE ROKU A OBDRŽELA DIPLOM ZA OBČANSKOU AKTIVITU PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÉHO RÁZU OBCE
 • OBEC UZAVŘELA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA PROVOZ POŠTY PARTNER S OBCEMI KLÍNEC A TRNOVÁ
 • PROBĚHLY HRY BEZ HRANIC V ČÍSOVICÍCH, KDE NÁŠ TÝM VETERÁNI JÍLOVIŠTĚ OBSADIL ČESTNÉ 10. MÍSTO
 • DOKONČUJEME OPRAVU FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU
 • BRUSEM BYLY OPRAVENY ULICE LESNÍ, POLNÍ A SOUBĚŽNÁ
 • REALIZOVALI JSME PROPOJENÍ VRTŮ VE VODÁRNĚ, TAKŽE NEPOUŽITÁ TECHNOLOGIE MŮŽE BÝT VYKLIZEN

DOKUMENT