Obec v Říjnu 2021

Obec v Říjnu 2021

29.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • DOKONČUJEME VÝSTAVBU PUMPTRACKU A WORK OUTU NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI S DOTACÍ OD MMR
 • PODALI JSME ŽÁDOST O DOTACI NA VÝSTAVBU DVOU UMĚLÝCH HŘIŠŤ NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI
 • OBDRŽELI JSME STAVEBNÍ POVOLENÍ NA PROJEKT ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V ULICÍCH PRAŽSKÁ A VŠENORSKÁ
 • PROBĚHLY DŮLEŽITÉ VOLBY DO PARLAMENTU ČR
 • SCHVÁLILI JSME PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ V OBCI
 • OPRAVILI JSME LAVIČKU OD ZASTÁVKY SMĚREM K HIKU
 • PŘI PŘÍLEŽITOSTI HELLOWEENU NÁS NAVŠTÍVILI DĚTI Z MŠ JÍLOVIŠTĚ
 • UZAVŘELI JSME VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA SPOLUFINANCOVÁNÍ ULICE NA HÁJENSKU

Příloha Říjen 2021

Obec v Září 2021

Obec v Září 2021

1.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • PROBĚHLY 2 VEŘEJNÉ DISKUSE O STUDII ŘSD A BYLY PODÁNY NÁVRHY NA ZMĚNY A VYLEPŠENÍ STUDIE, KTEROU NYNÍ ŘSD ZPRACOVÁVÁ
 • PROBĚHLA KOLAUDACE KOMUNIKACE NA HÁJENSKU I, KTERÁ BYLA SPOLUFINANCOVÁNA DOTACÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 • PROBĚHL 54. ROČNÍK ZÁVODU HISTORICKÝCH VOZIDEL ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A ŠKOLÁKŮ JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO TRADIČNÍ POSVÍCENÍ, POŘÁDANÉ LETOS OBCÍ S HASIČI
 • ZAČALA VÝSTAVBA PUMPTRACKU A WORK OUTU NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI S DOTACÍ OD MMR
 • PODALI JSME ŽÁDOST O DOTACI NA VYLEPŠENÍ OSVĚTLENÍ FOTBALOVÉHO STADIONU A NA VÝSTAVBU DVOU UMĚLÝCH HŘIŠŤ

Příloha Září 2021

Obec v Srpnu 2021

Obec v Srpnu 2021

30.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • PŘEDSTAVILI JSME ZÁMĚR OBCE NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ŘSD, PROBĚHLO PRVNÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
 • ZAČALA REKONSTRUKCE ULICE NA HÁJENSKU S DOTACÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 • PŘIPRAVOVALI JSME AKCE V ZÁŘÍ – ZBRASLAV JÍLOVIŠTĚ, POSVÍCENÍ A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
 • BYL OPRAVEN POVRCH VOZOVKY VŠENORSKÉHO MOSTU
 • PŘIPRAVUJEME STAVBU WORK OUTU A PUMPTRACKU
 • OSADILI JSME NOVÉ ZÁBRADLÍ I S KVĚTINAMI PŘED CUKRÁRNU STÁŇA
 • OSADILI JSME NOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA ULICI PRAŽSKÁ
 • UPRAVILI JSME OKOLÍ LÍPY REPUBLIKY
 • PŘEMÍSTILI JSME KONTEJNER NA TRÁVU Z VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ K BÝVALÉ VODÁRNĚ

Příloha Srpen 2021

Změna č. 1 územního plánu

Změna č. 1 územního plánu

19.08.2021

 1.  Návrh na pořízení změny územního plánu Jíloviště zkráceným postupem
 2.  Kompletní výřezy
 3.  Stanovisko Jíloviště životního prostředí
 4. Kompletní odůvodnění – výkresy Z1ÚP Jíloviště 
 5. Podrobný geotechnický průzkum
 6. Podrobná situace plánovaných sond

 

Fotografie Celý úsek podrobně

Obec v Červnu 2021

Obec v Červnu 2021

3.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • ROZŠÍŘILI JSME OBECNÍ ROZHLAS SMĚREM K MOTORESTU
 • SPOLEČNĚ S HASIČI JSME USPOŘÁDALI DEN DĚTÍ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
 • BYLO ROZHODNUTO O KONÁNÍ TRADIČNÍCH AKCÍ V ZÁŘÍ V JÍLOVIŠTI:
  • 5.-.6.9. – ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTI
  • 12.9. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
  • 26.9. – JÍLOVIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ
 • ROZLOUČILI JSME SE S NAŠÍM VÁŽENÝM SPOLUOBČANEM  VÁCLAVEM ŠMÍDEM
 • PROBĚHLO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI ULICE NA HÁJENSKU I A STAVBU WORK OUTU
 • ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO VSTUP DO DOBROVOLNÉHO SVAZKU „TECHNICKÉ SLUŽBY BRDY A HŘEBENY“, KTERÝ BUDE OD PŘÍŠTÍHO ROKU ZAJIŠŤOVAT SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
 • ZÍSKALI JSME DOTACI 1,3 MIL. KČ NA STAVBU WORK OUTU 
 •  
 • OSLAVILI JSME S DĚTMI V MŠ DĚTSKÝ DEN A ROZLOUČILI JSME SE S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY V MŠ

Příloha Červen 2021

Obec v Květnu 2021

Obec v Květnu 2021

2.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • BYLA DOKONČENA A ZKOLAUDOVÁNA 4. A POSLEDNÍ ETAPA VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • PROBĚHL DISTANČNÍ ZÁPIS DO MŠ JÍLOVIŠTĚ, BYLY PŘIJATY VŠECHNY DĚTI Z JÍLOVIŠTĚ
 • BYLO ROZHODNUTO O KONÁNÍ TRADIČNÍCH AKCÍ V ZÁŘÍ V JÍLOVIŠTI:
  • 19.6.      – TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN
  • 5.-.6.9. – ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
  • 12.9.      – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
  • 26.9.      – JÍLOVIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ
 • OSAZENÍ NOVÝCH VRAT V BÝVALÉ VODÁRNĚ
 • ÚPRAVA OKOLÍ LÍPY REPUBLIKY
 • OPRAVA ZDI NA HŘBITOVĚ
 • DOKONČENÍ SADOVÝCH ÚPRAV V ULICI ZAHRADNÍ
 • VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NA WORK OUT A REKONSTRUKCI ULICE NA HÁJENSKU I
 • BYL SCHVÁLEN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2020
 •  

Příloha Květen 2021