Rozpočty DSO Svazková škola pod Skalkou

Rozpočty DSO Svazková škola pod Skalkou

6.10.2022

Schválený rozpočet – závazné ukazatele, rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu

 

Rozpočet DSO

Rozpočet DSO

2.09.2022

 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

 Návrh rozpočtu – závazné ukazatele, rok 2022

Obec v Srpnu 2022

Obec v Srpnu 2022

31.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  • BYLA DOKONČENA STAVBA DVOU UMĚLÝCH HŘIŠŤ NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI
  • BYLA DOKONČENA MLATOVÁ CESTA A CHODNÍK NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI
  • BYLA DOKONČENA REKONSTRUKCE ULICE LOMENÁ
  • PROBĚHLO SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ – PRVNÍ ČÁST
  • PROBĚHLA TRADIČNÍ AKCE DOŽÍNKY, ZA PODPORY OBCE JÍLOVIŠTĚ

   

 •  
 • Příloha Srpen 2022

Obec v Červnu 2022

Obec v Červnu 2022

1.07.2022

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  • BYL SCHVÁLEN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE A MŠ ZA ROK 2021
  • OD PŘÍŠTÍHO ROKU BUDE ZAJIŠŤOVAT NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY BRDSKÁ ODPADÁŘSKÁ SPOLEČNOST S KTEROU OBEC JÍLOVIŠTĚ PODEPÍŠE SMLOUVU
  • ROZLOUČILI JSME SE S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY V MŠ A S PANÍ STRNADOVOU, KTERÁ JE VE ŠKOLCE OD JEJÍHO OTEVŘENÍ
  • POKRAČUJE REKONSTRUKCE ULICE LOMENÁ A VÝSTAVBA DVOU UMĚLÝCH HŘIŠŤ
  • ŠEŘÍKY NA PRAŽSKÉ JSME ZPEVNILI PODPŮRNÝMI KŮLY A JAVORY BYLY DOPLNĚNY VLASTNÍ ŠTĚPKOU, KTEROU JSME ZÍSKALI Z BIO DVORA
  • PROBĚHLY HRY BEZ HRANIC, VETERÁNI JÍLOVIŠTĚ SKONČILI NA 11. MÍSTĚ
  • ŘSD PREZENTOVALA NOVOU STUDII MODERNIZACE DÁLNICE D4 S UMÍSTĚNÍM MUK MIMO OBEC A S VYVEDENÍM DOPRAVY MIMO NÍ
  • BYLA SCHVÁLENÁ UZÁVĚRKA ČERVENCOVÉ ZVONICE NA 24.7. KVŮLI SLAVNOSTNÍMU OTEVŘENÍ VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ, KTERÉ PROBĚHNE 12.8.2022
  • ZA SVAZEK REGIONU BYLA PODÁNA ŽÁDOST O DOTACI NA SYSTÉM TŘÍDĚNÍ ODPADU DOOR TO DOOR

   

 •  
 • Příloha Červen 2022

Obec v Květnu 2022

Obec v Květnu 2022

3.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  • PROBĚHL ZÁPIS DO MŠ JÍLOVIŠTĚ, BYLY PŘIJATY VŠECHNY DĚTI Z JÍLOVIŠTĚ
  • UZAVŘELI JSME SMLOUVU SE ZBRASLAVÍ O PŘEDNOSTNÍM PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ JÍLOVIŠTĚ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
  • SPUSTILI JSME PLATEBNÍ PORTÁL S PODPOROU STŘEDOČESKÉHO KRAJE, KDE JE MOŽNÉ JEDNODUŠE PLATIT MÍSTNÍ POPLATKY BEZ SRÁŽEK ZA PŘEVOD
  • BYLO ROZHODNUTO O KONÁNÍ TRADIČNÍCH AKCÍ V ZÁŘÍ V JÍLOVIŠTI:
   • 2.-3.9. – ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
   • 11.9. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
   • 24.9. – JÍLOVIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ
  • VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI ULICE LOMENÁ
  • OSAZENÍ MŘÍŽE VPUSTĚ V ULICI PŘÍJEZDNÍ, OPRAVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY VJEZDU NA CHODNÍKU PROTI CUKRÁRNĚ
  • DOKONČENÍ OSAZENÍ 4. PRVKŮ PRO DĚTI NA NOVÉM SPORTOVIŠTI A OKLOLÍ WORKOUTU
  • OPRAVA OKAPŮ V BÝVALÉ ÚPRAVNĚ VODY, OPRAVA ŽLABU V ULICI VŠENORSKÁ, ZPRŮCHODNĚNÍ ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY DO RYBNÍKA
  • ZAČALA STAVBA DVOU UMĚLÝCH HŘIŠŤ NA NOVÉM SPORTOVIŠTI
  • PROBĚHLO SETKÁNÍ TÝMU JÍLOVIŠTĚ NA HRY BEZ HRANIC
  • OSADILI JSME NOVÉ 2 KAMERY NA ULICI PRAŽSKÁ A NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI

   

 •  
 • Příloha Květen 2022

Obec v Dubnu 2022

Obec v Dubnu 2022

29.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC V OBCI PO ZIMĚ
 • OSADILI JSME NOVÉ SVĚTLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ U NOVÉHO SPORTOVIĚTĚ
 • PROBĚHL LABORATORNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
 • VYMALOVALI JSME ZVONIČKU SV. FLORIÁNA
 • OPRAVILI JSME PROPADLÝ VJEZD NA CHODNÍKU PROTI CUKRÁRNĚ
 • PROBĚHL VEKLKOOBJEMOVÝ SVOZ KOMUNÁLNÍHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
 • NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI JSME DOKONČILI OSAZENÍ 4. NOVÝCH DĚTSKÝCH PRVKŮ A POKRAČUJE DOKONČENÍ CESTY
 • OPRAVILI JSME NABOURANOU ZNAČKU U ULICE LOMENNÁ

Příloha Duben 2022