Obec v Dubnu 2019

Obec v Dubnu 2019

30.04.2019

 •  SPUSTILI JSME OFICIÁLNÍ FACEBOOKOVÉ STRÁNKY OBCE
 •  PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC PO ZIMĚ
 •  PROBĚHLA KOLAUDACE PŘELOŽKY VN NA BUDOUCÍM SPORTOVIŠTI
 •  PROBĚHLA KOLAUDACE STAVBY – ZAVEDENÍ VODY A KANALIZACE DO OBLASTI FR. SMOLÍKA – 1.ETAPA
 •  REALIZOVALI JSME OPRAVU PLOTU NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
 •  PROBĚHLA ÚPRAVA PLOCHY PRO HASIČE NA BUDOUCÍM SPORTOVIŠTI
 •  PROBĚHLA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ZPŮSOBU VÝSTAVBY VODY A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA Z GRAVITAČNÍ NA TLAKOVOU

Obec v Březnu 2019

Obec v Březnu 2019

2.04.2019

OBEC V BŘEZNU:

 •  DOKONČILI JSME 1. ETAPU VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE   V OBLASTI FR. SMOLÍKA

 

 

 

 

 

 • SCHVÁLILI JSME STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JÍLOVIŠTĚ NA ROKY 2019 –22 S VÝHLEDEM DO ROKU 2028

program

 •  BYLA DOKONČENA PŘELOŽKA VYSOKÉHO NAPĚTÍ NA BUDOUCÍM VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI
 •  POSUNULI JSME ZNAČKY ZAČÁTKU OBCE V ULICI KLINECKÁ
 •  PROVEDLI JSME AKTUÁLNÍ ROZBOR PITNÉ VODY

rozbor vody

 • PROBĚHLO KONEČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2018 – BEZ ZÁVAD
 •  PODALI JSME PŘIHLÁŠKU NA HRY BEZ HRANIC 2019

 hry bez hranic 

přihláška

 • VYVĚSILI JSME TIBETSKOU VLAJKU

Obec v Únoru 2019

Obec v Únoru 2019

1.03.2019

OBEC V ÚNORU:

 •  ODSOUHLASILI JSME PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA VÝSTAVBU NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
 •  STAVEBNÍ POVOLENÍ NA OPRAVU FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU NABYLO PRÁVNÍ MOCI
 •  PRACUJEME NA POSLEDNÍM NÁVRHU ŘEŠENÍ PLOCHY VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ
 •  DOKONČUJEME 1. ETAPU VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 •  SCHVÁLILI JSME ZÁSTŘELNÉ NA ROK 2019 PRO REGULACI VÝSKYTU DIVOKÝCH PRASAT V OKOLÍ JÍLOVIŠTĚ
 


  Pohled HZ nová

 

Obec v Lednu 2019

Obec v Lednu 2019

5.02.2019

 • Začala výstavba vodovodu a kanalizace v oblasti Fr. Smolíka
 • Obdrželi jsme stavební povolení na rekonstrukci ulice Na Hájenku
 • Obdrželi jsme stavební povolení na  opravu fasády obecního úřadu
 • Hospodaření obce za rok 2018 skončilo přebytkem cca. 2 miliony Kč
 • Probíhá přeložka kabelu VN v prostoru budoucího veřejného sportoviště

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

3.01.2019

  Oznámení o vyhlášení výběrového řízení: Vedoucího strážníka městské policie

Obec v listopadu

Obec v listopadu

30.11.2018

 • Proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva obce Jíloviště, byly ustanoveny všechny výbory
 • Starostou byl zvolen Vladimír Dlouhý, místostarostkou Jana Malá
 • Byly osazeny značky snížení rychlosti směrem na Trnovou kvůli obracení autobusů
 • Děti z MŠ navštívily obecní úřad v maskách
 • Proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby „zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – 1. etapa“
 • Obec uzavřela smlouvu o údržbě obce