Obec v Květnu 2022

Obec v Květnu 2022

3.06.2022

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  • PROBĚHL ZÁPIS DO MŠ JÍLOVIŠTĚ, BYLY PŘIJATY VŠECHNY DĚTI Z JÍLOVIŠTĚ
  • UZAVŘELI JSME SMLOUVU SE ZBRASLAVÍ O PŘEDNOSTNÍM PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ JÍLOVIŠTĚ DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
  • SPUSTILI JSME PLATEBNÍ PORTÁL S PODPOROU STŘEDOČESKÉHO KRAJE, KDE JE MOŽNÉ JEDNODUŠE PLATIT MÍSTNÍ POPLATKY BEZ SRÁŽEK ZA PŘEVOD
  • BYLO ROZHODNUTO O KONÁNÍ TRADIČNÍCH AKCÍ V ZÁŘÍ V JÍLOVIŠTI:
   • 2.-3.9. – ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
   • 11.9. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
   • 24.9. – JÍLOVIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ
  • VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI ULICE LOMENÁ
  • OSAZENÍ MŘÍŽE VPUSTĚ V ULICI PŘÍJEZDNÍ, OPRAVA ZÁMKOVÉ DLAŽBY VJEZDU NA CHODNÍKU PROTI CUKRÁRNĚ
  • DOKONČENÍ OSAZENÍ 4. PRVKŮ PRO DĚTI NA NOVÉM SPORTOVIŠTI A OKLOLÍ WORKOUTU
  • OPRAVA OKAPŮ V BÝVALÉ ÚPRAVNĚ VODY, OPRAVA ŽLABU V ULICI VŠENORSKÁ, ZPRŮCHODNĚNÍ ODTOKU DEŠŤOVÉ VODY DO RYBNÍKA
  • ZAČALA STAVBA DVOU UMĚLÝCH HŘIŠŤ NA NOVÉM SPORTOVIŠTI
  • PROBĚHLO SETKÁNÍ TÝMU JÍLOVIŠTĚ NA HRY BEZ HRANIC
  • OSADILI JSME NOVÉ 2 KAMERY NA ULICI PRAŽSKÁ A NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI

   

 •  
 • Příloha Květen 2022

Obec v Dubnu 2022

Obec v Dubnu 2022

29.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC V OBCI PO ZIMĚ
 • OSADILI JSME NOVÉ SVĚTLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ U NOVÉHO SPORTOVIĚTĚ
 • PROBĚHL LABORATORNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
 • VYMALOVALI JSME ZVONIČKU SV. FLORIÁNA
 • OPRAVILI JSME PROPADLÝ VJEZD NA CHODNÍKU PROTI CUKRÁRNĚ
 • PROBĚHL VEKLKOOBJEMOVÝ SVOZ KOMUNÁLNÍHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
 • NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI JSME DOKONČILI OSAZENÍ 4. NOVÝCH DĚTSKÝCH PRVKŮ A POKRAČUJE DOKONČENÍ CESTY
 • OPRAVILI JSME NABOURANOU ZNAČKU U ULICE LOMENNÁ

Příloha Duben 2022

Obec v Březnu 2022

Obec v Březnu 2022

1.04.2022

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • SDĚLUJEME INFORMACE OHLEDNĚ UKRAJINSKÉHO KONFLIKTU NA FB, NA WEBU JE VYŘÍZENÁ SAMOSTATNÁ STRÁNKA
 • VYVĚSILI JSME TIBETSKOU VLAJKU
 • POŘÍDILI JSME ZAMETAČ PRO ÚKLID CEST A CHODNÍKŮ
 • PROBĚHL JARNÍ ŘEZ JAVORŮ NA PRAŽSKÉ ULICI
 • OBČANÉ MOHOU VYUŽÍT SLUŽBY BIO DVORA JÍLOVIŠTĚ
 • PROBÍHAJÍ KONEČNÉ ÚPRAVY OKOLÍ WORK OUTU A PUMPTRACKU, VČETNĚ DOPLNĚNÍ HERNÍCH PRVKŮ PRO DĚTI
 • OBEC VYJEDNALA ZŘÍZENÍ PROVIZORNÍ LÁVKY PRO PĚŠÍ BĚHEM CELÉ VÝSTAVBY NOVÉHO VŠENORSKÉHO MOSTU
 • JEDNÁME S ŘSD OHLEDNĚ ZŘÍZENÍ MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY MIMO JÍLOVIŠTĚ SE ZACHOVÁNÍM VÝJEZDU U MOTORESTU A SJEZDU U SRBA SERVIS

Příloha Březen 2022

Obec v Únoru 2022

Obec v Únoru 2022

1.03.2022

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • PROBÍHAL PRAVIDELNÝ ÚKLID V OBCI A ODKLÍZENÍ SNĚHU V LETOŠNÍ ZIMĚ
 • BYLA PODEPSANÁ SMLOUVA S FIRMOU KORTEX NA SBĚR  OBLEČENÍ PRO CHARITATIVNÍ ÚČELY
 • PROBĚHL ZÁPIS SVAZKOVÉ ŠKOLY MNÍŠECKA DO OR
 • VYMĚNILI JSME VLAJKY NA OBECNÍM ÚŘADĚ
 • PODALI JSME ŽÁDOST O DOTACI NA AKCI ,,ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V ULICÍCH PRAŽSKÁ A VŠENORSKÁ“

Příloha Únor 2022

Obec v Lednu 2022

Obec v Lednu 2022

1.02.2022

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • BYL SCHVÁLEN ROZPOČET OBCE A MŠ NA ROK 2022 
 • PROBĚHLO VYHODNOCENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VÝSTAVBY UMĚLÝCH HŘIŠŤ NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI
 • OBČANÉ SI MOHOU PRODLOUŽIT NEBO OBJEDNAT INDIVIDUÁLNÍ SVOZ BIOODPADU
 • ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO 2 NOVÉ VYHLÁŠKY TÝKAJÍCÍ SE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
 • OBEC JÍLOVIŠTĚ SE ZAPOJILA DO NOVÉHO SVAZKU OBCÍ MNÍŠECKA NA VYTVOŘENÍ SVAZKOVÉ ŠKOLY
 • PROBÍHÁ PRAVIDELNÁ ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI
 • PROBÍHAJÍ JEDNÁNÍ S FIRMOU PONTEX O ZPŮSOBU VÝSTAVBY VŠENORSKÉHO MOSTU A S ŘSD O MODERNIZACI D4

Příloha Leden 2022

Obec v Prosinci 2021

Obec v Prosinci 2021

2.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • OSADILI JSME POPISY ULIC NA HÁJENSKU II A III – ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET OBCE A MŠ NA ROK 2022, VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH VÝHLEDŮ
 • BYLY SCHVÁLENY 2 NOVELIZOVANÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍM POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A STANOVENÍ SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
 • DĚTEM Z MATEŘSKÉ ŠKOLY JSME PŘEDALI DÁRKY K VÁNOCŮM
 • OSADILI JSME NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK V OBCI A U TRNOVÉ
 • SCHVÁLILI JSME ZALOŽENÍ SVAZKOVÉ ŠKOLY, KTERÁ POSKYTNE MÍSTO PRO PŘÍŠTÍ JÍLOVIŠŤSKÉ ŠKOLÁKY
 • USKUTEČNILA SE PRVNÍ PŮLNOČNÍ MŠE V KAPLIČCE SV. FLORIÁNA
 • PROBĚHL TRADIČNÍ OHŇOSTROJ

Příloha Prosinec 2021