Obec v Červnu 2021

Obec v Červnu 2021

3.07.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • ROZŠÍŘILI JSME OBECNÍ ROZHLAS SMĚREM K MOTORESTU
 • SPOLEČNĚ S HASIČI JSME USPOŘÁDALI DEN DĚTÍ NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
 • BYLO ROZHODNUTO O KONÁNÍ TRADIČNÍCH AKCÍ V ZÁŘÍ V JÍLOVIŠTI:
  • 5.-.6.9. – ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTI
  • 12.9. – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
  • 26.9. – JÍLOVIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ
 • ROZLOUČILI JSME SE S NAŠÍM VÁŽENÝM SPOLUOBČANEM  VÁCLAVEM ŠMÍDEM
 • PROBĚHLO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REKONSTRUKCI ULICE NA HÁJENSKU I A STAVBU WORK OUTU
 • ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO VSTUP DO DOBROVOLNÉHO SVAZKU „TECHNICKÉ SLUŽBY BRDY A HŘEBENY“, KTERÝ BUDE OD PŘÍŠTÍHO ROKU ZAJIŠŤOVAT SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
 • ZÍSKALI JSME DOTACI 1,3 MIL. KČ NA STAVBU WORK OUTU 
 •  
 • OSLAVILI JSME S DĚTMI V MŠ DĚTSKÝ DEN A ROZLOUČILI JSME SE S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY V MŠ

Příloha Červen 2021

Výběrové řízení – Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

Výběrové řízení – Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

4.06.2021

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP
Starosta obce Jíloviště žádá tímto o zaslání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci:,, Rekonstrukce ulice Na Hájensku I“.

 

 Výběrové řízení TDI

Obec v Květnu 2021

Obec v Květnu 2021

2.06.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • BYLA DOKONČENA A ZKOLAUDOVÁNA 4. A POSLEDNÍ ETAPA VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • PROBĚHL DISTANČNÍ ZÁPIS DO MŠ JÍLOVIŠTĚ, BYLY PŘIJATY VŠECHNY DĚTI Z JÍLOVIŠTĚ
 • BYLO ROZHODNUTO O KONÁNÍ TRADIČNÍCH AKCÍ V ZÁŘÍ V JÍLOVIŠTI:
  • 19.6.      – TRADIČNÍ DĚTSKÝ DEN
  • 5.-.6.9. – ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
  • 12.9.      – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
  • 26.9.      – JÍLOVIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ
 • OSAZENÍ NOVÝCH VRAT V BÝVALÉ VODÁRNĚ
 • ÚPRAVA OKOLÍ LÍPY REPUBLIKY
 • OPRAVA ZDI NA HŘBITOVĚ
 • DOKONČENÍ SADOVÝCH ÚPRAV V ULICI ZAHRADNÍ
 • VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NA WORK OUT A REKONSTRUKCI ULICE NA HÁJENSKU I
 • BYL SCHVÁLEN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2020
 •  

Příloha Květen 2021

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

31.05.2021

Starosta obce Jíloviště žádá tímto o zaslání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci: „ Workout – volnočasové activity.

 

 Příloha

Obec v Dubnu 2021

Obec v Dubnu 2021

1.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 • PROBĚHLA DISTRIBUCE RESPIRÁTORŮ SOUČASNĚ S ROZNOSEM ZVONICE
 • ZAHÁJILI JSME PROVOZ BIO SBĚRNÉHO DVORA JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC PO ZIMĚ
 • PROBÍHÁ STAVBA 4. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • PROBĚHL LABORATORNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
 • REALIZOVALI JSME INSTALACI VRAT DO BÝVALÉ ÚPRAVNY PITNÉ VODY
 • PROBĚHLA ÚPRAVA OKOLÍ LÍPY REPUBLIKY
 • PROBĚHLA OPRAVA ZDI NA HŘBITOVĚ
 • PROBÍHAJÍ SADOVÉ ÚPRAVY V ULICI ZAHRADNÍ

Příloha Duben 2021

Obec v Březnu 2021

Obec v Březnu 2021

2.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 • ZAČALA 4. ETAPA VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • VYVĚSILI JSME TIBETSKOU VLAJKU
 • ŽÁCI PRVNÍCH TŘÍD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23 SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V MNÍŠKU POD BRDY
 • OTEVŘELI JSME DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JÍLOVIŠTĚ
 • ZŘÍDÍLI JSME 2 PARKOVACÍ MÍSTA V ULICI HASIČSKÁ
 • PROBĚHL JARNÍ ŘEZ JAVORŮ NA PRAŽSKÉ ULICI
 • ZAČALO SČÍTÁNÍ LIDU 2021
 • OBČANÉ MOHOU VYUŽÍT SLUŽBY BIO SBĚRNÉHO DVORA JÍLOVIŠTĚ

Příloha Březen 2021