Obec v ŘÍJNU 2019

Obec v ŘÍJNU 2019

2.11.2019

 

 

 

 

 

OBEC V ŘÍJNU

 • PROBĚHLY OPRAVY KOMUNIKACÍ:
  • Lomená
  • Lesní
  • Pode Zděmi
  • K Trnové
  • Za Kapličkou
 •  PROBĚHLA ÚDRŽBA ULICE PRAŽSKÁ OD OÚ K HASIČSKÉ ZBROJNICI
 • SCHVÁLENÍ DODAVATELŮ NA:
  • provoz veřejného osvětlení
  • vedení účetnictví OÚ
  • zabezpečení úklidu a údržby v obci
  • projekt zklidnění dopravy Pražská – Všenorská
 • DĚTI Z MŠ NAVŠTÍVILY OÚ PŘI HELLOWEENU
 • SCHVÁLILI JSME VYHLÁŠKU O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A VYHLÁŠKU O POPLATCÍCH ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

 Foto

Obec v ZÁŘÍ 2019

Obec v ZÁŘÍ 2019

3.10.2019

 

 

 

 

 

 

 • DOKONČILI JSME OPRAVU KAPLIČKY
 • BYLA OTEVŘENA NOVÁ PRODEJNA POTRAVIN V JÍLOVIŠTI
 • PROBĚHL 52. ROČNÍK ZÁVODU HISTORICKÝCH VOZIDEL
  ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A ŠKOLÁKŮ JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO TRADIČNÍ POSVÍCENÍ POŘÁDANÉ OBCÍ A SPORTOVCI
 • ZAČALA OPRAVA AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK A DVĚ BYLY
   VYMĚNĚNY
 • DOKONČILI JSME ÚPRAVU KOLEM OBECNÍHO ÚŘADU
 • OBDRŽELI JSME ÚZEMNÍ POVOLENÍ PRO REALIZACI 2. ETAPY
  VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE PRO OBLAST FR. SMOLÍKA

 dokument

OBEC V ČERVENCI A SRPNU

OBEC V ČERVENCI A SRPNU:

 • DOKONČUJEME OPRAVU KAPLIČKY
 • OBEC SE ZÚČASTNILA VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VESNICE ROKU A OBDRŽELA DIPLOM ZA OBČANSKOU AKTIVITU PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÉHO RÁZU OBCE
 • DOKONČILI JSME OPRAVU FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU
 • PRO ZAJIŠTĚNÍ LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE JSME ZAKOUPILI TRAKTOR A PŘÍVĚS
 • OBEC ZÍSKALA ÚČELOVOU NEINVESTIČNÍ DOTACI STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA OCENĚNÍ V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2019
 • BYLO ZAHÁJENO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ NA VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ PRO REALIZACI 2. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE PRO OBLAST FR. SMOLÍKA

Souhrn

Obec v Červnu 2019

Obec v Červnu 2019

1.07.2019

 

 

 

 

 

 • PROBĚHLO PRVNÍ ON LINE SETKÁNÍ SE STAROSTOU
 • OBEC SE ZÚČASTNILA SOUTĚŽE VESNICE ROKU A OBDRŽELA DIPLOM ZA OBČANSKOU AKTIVITU PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÉHO RÁZU OBCE
 • OBEC UZAVŘELA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA PROVOZ POŠTY PARTNER S OBCEMI KLÍNEC A TRNOVÁ
 • PROBĚHLY HRY BEZ HRANIC V ČÍSOVICÍCH, KDE NÁŠ TÝM VETERÁNI JÍLOVIŠTĚ OBSADIL ČESTNÉ 10. MÍSTO
 • DOKONČUJEME OPRAVU FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU
 • BRUSEM BYLY OPRAVENY ULICE LESNÍ, POLNÍ A SOUBĚŽNÁ
 • REALIZOVALI JSME PROPOJENÍ VRTŮ VE VODÁRNĚ, TAKŽE NEPOUŽITÁ TECHNOLOGIE MŮŽE BÝT VYKLIZEN

DOKUMENT

Obec v Květnu 2019

Obec v Květnu 2019

2.06.2019

 

 

 

 

 

 

 • SCHVÁLILI JSME VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018
 • PROBĚHLA VÝSTAVA V KAPLIČCE K 700 LETŮM PRVNÍ ZMÍNKY O JÍLOVIŠTI A K 5. VÝROČÍ OPRAVY KAPLIČKY
 • PROBÍHÁ OPRAVA FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU
 • PROBĚHLY VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 • INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH SVODIDEL V ULICI KLINECKÁ
 • PROBĚHLO ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH FR. SMOLÍKA A NA HÁJENSKU III O 6 SVĚTELNÝCH BODŮ
 • INSTALOVALI JSME 5 TRUHLÍKŮ NA ZÁBRADLÍ S KYTKAMI PŘED CUKRÁRNU STÁŇA
 • PODALI JSME 2 ŽÁDOSTI NA DOBUDOVÁNÍ PLOCHY VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ

Obec v Dubnu 2019

Obec v Dubnu 2019

30.04.2019

 •  SPUSTILI JSME OFICIÁLNÍ FACEBOOKOVÉ STRÁNKY OBCE
 •  PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC PO ZIMĚ
 •  PROBĚHLA KOLAUDACE PŘELOŽKY VN NA BUDOUCÍM SPORTOVIŠTI
 •  PROBĚHLA KOLAUDACE STAVBY – ZAVEDENÍ VODY A KANALIZACE DO OBLASTI FR. SMOLÍKA – 1.ETAPA
 •  REALIZOVALI JSME OPRAVU PLOTU NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
 •  PROBĚHLA ÚPRAVA PLOCHY PRO HASIČE NA BUDOUCÍM SPORTOVIŠTI
 •  PROBĚHLA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ZPŮSOBU VÝSTAVBY VODY A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA Z GRAVITAČNÍ NA TLAKOVOU