Obec Jíloviště

Závěrečný účet za rok 2023 – návrh DSO Svazková škola pod Skalkou

Závěrečný účet za rok 2023 – návrh DSO Svazková škola pod Skalkou

10.06.2024

Závěrečný účet za rok 2023 – návrh

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Obec v Květnu 2024

Obec v Květnu 2024

3.06.2024

 

 

 

 

 

 

 

 • NA VEŘEJNÉM SPOROVIŠTI JSME SEZENÍ U WORK-OUTU OPATŘILI PERGOLOU
 • PROBĚHLY TRADIČNÍ ČARODEJNICE
 • PROBĚHL ZÁPIS DO MŠ JÍLOVIŠTĚ, BYLY PŘIJATY VŠECHNY DĚTI Z JÍLOVIŠTĚ
 • ROZLOUČILI JSME SE S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY V MŠ
 • BYLO ROZHODNUTO O KONÁNÍ TRADIČNÍCH AKCÍ V ZÁŘÍ V JÍLOVIŠTI:
  • 6.-8.9. – ZÁVOD ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
  • 15.9.    – VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
  • 21.9.    – JÍLOVIŠŤSKÉ POSVÍCENÍ
 • PŘIPRAVUJEME ÚČAST NA HRÁCH BEZ HRANIC – 15.6.2024 BRATŘÍNOV
 • PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC V OBCI PO ZIMĚ, RUČNÍ DOČIŠTĚNÍ A ÚPRAVA ZELENĚ
 • PROBĚHL SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
 • PROBĚHL LABORATORNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
 • PROVEDLI JSME VYČIŠTĚNÍ BAZÉNU
 • PROBĚHLA PRAVIDELNÁ ROČNÍ ÚDRŽBA UMĚLÝCH HŘIŠŤ NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI
 • PROBÍHÁ DISTRIBUCE POPELNIC PRO SYSTÉM DOOR-TO-DOOR
 • OBEC SE PŘIHLÁSILA DO SOUTĚŽE „VESNICE ROKU“
 •  
 • Příloha Květen 2024

Obec v Dubnu 2024

Obec v Dubnu 2024

1.05.2024

 

 

 

 

 

 

 

 • ZAVEDLI JSME SYSTÉM SBĚRU ODPADŮ – DOOR-TO-DOOR
 • SCHVÁLILI JSME PROJEKTANTA NA VÝSTAVBU DOMU SENIORŮ
 • PROBĚHL VELKOOBJEMOVÝ SVOZ KOMUNÁLNÍHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
 • OPRAVILI JSME:
  • AUTOBUSOVOU ZASTÁVKU A ZDI KOLEM, VČETNĚ DLAŽBY A NATŘENÍ, NOVÁ KNIHOVNIČKA
  • KAPLIČKU SV. FLORIÁNA
  • MÁRNICI NA HŘBITOVĚ
  • STŘECHU KOLUMBÁRIA
 • VYMALOVALI JSME OBECNÍ ÚŘAD A OPRAVILI POŠKOZENÉ ZDI
 • SCHVÁLILI JSME PLÁN INVESTIC VAKU BEROUN NA ROK 2024
 • ODRŽELI JSME DOTACI NA FOTOVOLTAICKÉ PANELY NA STŘEŠE MŠ, VČETNĚ DVOU BATEREK
 •  
 • Příloha Duben 2024

Obec v Únoru a Březnu 2024

Obec v Únoru a Březnu 2024

29.03.2024

 

 

 

 

 

 

 

 • OBEC PŘIPRAVUJE SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU DOOR-TO-DOOR
 • PROBĚHNE OPRAVA ULICE VŠENORSKÁ, VČETNĚ ODVODNĚNÍ
 • VYVĚSILI JSME TIBETSKOU VLAJKU K VÝROČÍ OKUPACE
 • SCHVÁLILI JSME OZV ZE VSTUPNÉHO A K OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ PYROTECHNIKY
 • PROBĚHLO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PROJEKTANTA DOMU SENIORŮ
 • PROBĚHL AUDIT HOSPODAŘENÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2023 – BEZ ZÁVAD
 • PODALI JSME DOTACI MAS NA TECHNICKÉ VYBAVENÍ HASIČŮ
 • OTEVÍRÍME BIO DVŮR, ZAČAL SVOZ BIO ODPADU
 • UMÍSTILI JSME NOVÝ BANER NA PLOT VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ – HBH
 •  
 • Příloha Únor a Březen 2024

Obec v Lednu 2024

Obec v Lednu 2024

9.02.2024

 

 

 

 

 

 

 

 • ZA VELKÉHO ZÁJMU OBČANŮ PROBĚHL 8. PLES OBCE JÍLOVIŠTĚ, TENTOKRÁT SE DVĚMI PRASATY JAKO HLAVNÍ CENOU
 • PROBĚHLO 2. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADE ŽÁDOSTI ŘSD
 • VEŘEJNÉ SPORTOVIŠTĚ BYLO OTEVŘENO I V LEDNU DLE PŘÍZNIVÉHO POČASÍ, TRÉNUJÍ I NAŠÍ FOTBALISTÉ
 • OBČANÉ SI MOHOU PRODLOUŽIT NEBO OBJEDNAT INDIVIDUÁLNÍ SVOZ BIOODPADU
 • PROBÍHÁ PRAVIDELNÁ ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI
 • OPRAVILI JSME ZPĚTNÁ ZRCADLA U VÝJEZDU ULICE K  DUBÍČKU
 •  
 • Příloha Leden 2024

Obec v Prosinci 2023

Obec v Prosinci 2023

1.01.2024

 

 

 

 

 

 

 

 • ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET A STŘEDNĚDOBÉ VÝHLEDY OBCE A MŠ NA ROK 2024, VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH VÝHLEDŮ A UKAZATELŮ
 • ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO CENY BIO, KOMUNÁLNÍHO ODPADU A VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2024
 • ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO AKTUALIZOVANÉ VYHLÁŠKY O POPLATCÍCH, SAZBY ZŮSTALY STEJNÉ
 • DĚTEM Z MATEŘSKÉ ŠKOLY JSME PŘEDALI DÁRKY K MIKULÁŠI A K VÁNOCŮM
 • USKUTEČNILO SE TRADIČNÍ TŘETÍ PŮLNOČNÍ MŠE V KAPLIČCE SV. FLORIÁNA PANÍ FARÁŘKY VENDULY GLANCOVÉ
 • PROBĚHL TRADIČNÍ OHŇOSTROJ A PŘEDSILVESTROVSKÁ ZÁBAVA V RESTAURACI RESTOVNA
 • OBEC SE PŘIPRAVUJE NA NOVÝ SYSTEM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ DOOR – TO DOO
 •  
 • Příloha Prosinec 2023