OBEC V ČERVENCI A SRPNU

OBEC V ČERVENCI A SRPNU:

 • DOKONČUJEME OPRAVU KAPLIČKY
 • OBEC SE ZÚČASTNILA VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE VESNICE ROKU A OBDRŽELA DIPLOM ZA OBČANSKOU AKTIVITU PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÉHO RÁZU OBCE
 • DOKONČILI JSME OPRAVU FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU
 • PRO ZAJIŠTĚNÍ LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBY OBCE JSME ZAKOUPILI TRAKTOR A PŘÍVĚS
 • OBEC ZÍSKALA ÚČELOVOU NEINVESTIČNÍ DOTACI STŘEDOČESKÉHO KRAJE ZA OCENĚNÍ V SOUTĚŽI VESNICE ROKU 2019
 • BYLO ZAHÁJENO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ NA VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ PRO REALIZACI 2. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE PRO OBLAST FR. SMOLÍKA

Souhrn

Obec v Červnu 2019

Obec v Červnu 2019

1.07.2019

 

 

 

 

 

 • PROBĚHLO PRVNÍ ON LINE SETKÁNÍ SE STAROSTOU
 • OBEC SE ZÚČASTNILA SOUTĚŽE VESNICE ROKU A OBDRŽELA DIPLOM ZA OBČANSKOU AKTIVITU PODPORUJÍCÍ ZACHOVÁNÍ VENKOVSKÉHO RÁZU OBCE
 • OBEC UZAVŘELA VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY NA PROVOZ POŠTY PARTNER S OBCEMI KLÍNEC A TRNOVÁ
 • PROBĚHLY HRY BEZ HRANIC V ČÍSOVICÍCH, KDE NÁŠ TÝM VETERÁNI JÍLOVIŠTĚ OBSADIL ČESTNÉ 10. MÍSTO
 • DOKONČUJEME OPRAVU FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU
 • BRUSEM BYLY OPRAVENY ULICE LESNÍ, POLNÍ A SOUBĚŽNÁ
 • REALIZOVALI JSME PROPOJENÍ VRTŮ VE VODÁRNĚ, TAKŽE NEPOUŽITÁ TECHNOLOGIE MŮŽE BÝT VYKLIZEN

DOKUMENT

Obec v Květnu 2019

Obec v Květnu 2019

2.06.2019

 

 

 

 

 

 

 • SCHVÁLILI JSME VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2018
 • PROBĚHLA VÝSTAVA V KAPLIČCE K 700 LETŮM PRVNÍ ZMÍNKY O JÍLOVIŠTI A K 5. VÝROČÍ OPRAVY KAPLIČKY
 • PROBÍHÁ OPRAVA FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU
 • PROBĚHLY VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 • INSTALACE BEZPEČNOSTNÍCH SVODIDEL V ULICI KLINECKÁ
 • PROBĚHLO ROZŠÍŘENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICÍCH FR. SMOLÍKA A NA HÁJENSKU III O 6 SVĚTELNÝCH BODŮ
 • INSTALOVALI JSME 5 TRUHLÍKŮ NA ZÁBRADLÍ S KYTKAMI PŘED CUKRÁRNU STÁŇA
 • PODALI JSME 2 ŽÁDOSTI NA DOBUDOVÁNÍ PLOCHY VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ

Obec v Dubnu 2019

Obec v Dubnu 2019

30.04.2019

 •  SPUSTILI JSME OFICIÁLNÍ FACEBOOKOVÉ STRÁNKY OBCE
 •  PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC PO ZIMĚ
 •  PROBĚHLA KOLAUDACE PŘELOŽKY VN NA BUDOUCÍM SPORTOVIŠTI
 •  PROBĚHLA KOLAUDACE STAVBY – ZAVEDENÍ VODY A KANALIZACE DO OBLASTI FR. SMOLÍKA – 1.ETAPA
 •  REALIZOVALI JSME OPRAVU PLOTU NA DĚTSKÉM HŘIŠTI
 •  PROBĚHLA ÚPRAVA PLOCHY PRO HASIČE NA BUDOUCÍM SPORTOVIŠTI
 •  PROBĚHLA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ZPŮSOBU VÝSTAVBY VODY A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA Z GRAVITAČNÍ NA TLAKOVOU

Obec v Březnu 2019

Obec v Březnu 2019

2.04.2019

OBEC V BŘEZNU:

 •  DOKONČILI JSME 1. ETAPU VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE   V OBLASTI FR. SMOLÍKA

 

 

 

 

 

 • SCHVÁLILI JSME STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JÍLOVIŠTĚ NA ROKY 2019 –22 S VÝHLEDEM DO ROKU 2028

program

 •  BYLA DOKONČENA PŘELOŽKA VYSOKÉHO NAPĚTÍ NA BUDOUCÍM VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI
 •  POSUNULI JSME ZNAČKY ZAČÁTKU OBCE V ULICI KLINECKÁ
 •  PROVEDLI JSME AKTUÁLNÍ ROZBOR PITNÉ VODY

rozbor vody

 • PROBĚHLO KONEČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2018 – BEZ ZÁVAD
 •  PODALI JSME PŘIHLÁŠKU NA HRY BEZ HRANIC 2019

 hry bez hranic 

přihláška

 • VYVĚSILI JSME TIBETSKOU VLAJKU

Obec v Únoru 2019

Obec v Únoru 2019

1.03.2019

OBEC V ÚNORU:

 •  ODSOUHLASILI JSME PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA VÝSTAVBU NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE
 •  STAVEBNÍ POVOLENÍ NA OPRAVU FASÁDY OBECNÍHO ÚŘADU NABYLO PRÁVNÍ MOCI
 •  PRACUJEME NA POSLEDNÍM NÁVRHU ŘEŠENÍ PLOCHY VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ
 •  DOKONČUJEME 1. ETAPU VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 •  SCHVÁLILI JSME ZÁSTŘELNÉ NA ROK 2019 PRO REGULACI VÝSKYTU DIVOKÝCH PRASAT V OKOLÍ JÍLOVIŠTĚ
 


  Pohled HZ nová