Obec v Prosinci 2021

Obec v Prosinci 2021

2.01.2022

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • OSADILI JSME POPISY ULIC NA HÁJENSKU II A III – ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET OBCE A MŠ NA ROK 2022, VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH VÝHLEDŮ
 • BYLY SCHVÁLENY 2 NOVELIZOVANÉ VYHLÁŠKY O MÍSTNÍM POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD A STANOVENÍ SYSTÉMU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
 • DĚTEM Z MATEŘSKÉ ŠKOLY JSME PŘEDALI DÁRKY K VÁNOCŮM
 • OSADILI JSME NOVÉ ODPADKOVÉ KOŠE U AUTOBUSOVÝCH ZASTÁVEK V OBCI A U TRNOVÉ
 • SCHVÁLILI JSME ZALOŽENÍ SVAZKOVÉ ŠKOLY, KTERÁ POSKYTNE MÍSTO PRO PŘÍŠTÍ JÍLOVIŠŤSKÉ ŠKOLÁKY
 • USKUTEČNILA SE PRVNÍ PŮLNOČNÍ MŠE V KAPLIČCE SV. FLORIÁNA
 • PROBĚHL TRADIČNÍ OHŇOSTROJ

Příloha Prosinec 2021

Obec v Listopadu 2021

Obec v Listopadu 2021

1.12.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • BYLA DOKONČENA STAVBA PUMP TRACKU A WORKOUTU NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI
 • BYLO UPRAVENO OKOLÍ BÝVALÉ VODÁRNY, VČETNĚ NOVÉHO OPLOCENÍ
 • BYL SESTAVEN NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2022
 • PROBĚHL PRŮBĚŽNÝ PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2021
 • BYLA UZAVŘENA SMLOUVA O BEZPLATNÉ VÝPŮJČCE MEZI OBCÍ ŘEVNICE A JÍLOVIŠTĚ ZA ÚČELEM UMÍSTĚNÍ KOTCE PRO ZABĚHNUTÉ PSY NA ÚZEMÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ
 • BYLA ODSOUHLASENA CENA VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2022
 • PROBĚHLO ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU U HASIČÁRNY

Příloha Listopad 2021

Obec v Říjnu 2021

Obec v Říjnu 2021

29.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • DOKONČUJEME VÝSTAVBU PUMPTRACKU A WORK OUTU NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI S DOTACÍ OD MMR
 • PODALI JSME ŽÁDOST O DOTACI NA VÝSTAVBU DVOU UMĚLÝCH HŘIŠŤ NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI
 • OBDRŽELI JSME STAVEBNÍ POVOLENÍ NA PROJEKT ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V ULICÍCH PRAŽSKÁ A VŠENORSKÁ
 • PROBĚHLY DŮLEŽITÉ VOLBY DO PARLAMENTU ČR
 • SCHVÁLILI JSME PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ V OBCI
 • OPRAVILI JSME LAVIČKU OD ZASTÁVKY SMĚREM K HIKU
 • PŘI PŘÍLEŽITOSTI HELLOWEENU NÁS NAVŠTÍVILI DĚTI Z MŠ JÍLOVIŠTĚ
 • UZAVŘELI JSME VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVU O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA SPOLUFINANCOVÁNÍ ULICE NA HÁJENSKU

Příloha Říjen 2021

Obec v Září 2021

Obec v Září 2021

1.10.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • PROBĚHLY 2 VEŘEJNÉ DISKUSE O STUDII ŘSD A BYLY PODÁNY NÁVRHY NA ZMĚNY A VYLEPŠENÍ STUDIE, KTEROU NYNÍ ŘSD ZPRACOVÁVÁ
 • PROBĚHLA KOLAUDACE KOMUNIKACE NA HÁJENSKU I, KTERÁ BYLA SPOLUFINANCOVÁNA DOTACÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 • PROBĚHL 54. ROČNÍK ZÁVODU HISTORICKÝCH VOZIDEL ZBRASLAV – JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A ŠKOLÁKŮ JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO TRADIČNÍ POSVÍCENÍ, POŘÁDANÉ LETOS OBCÍ S HASIČI
 • ZAČALA VÝSTAVBA PUMPTRACKU A WORK OUTU NA VEŘEJNÉM SPORTOVIŠTI S DOTACÍ OD MMR
 • PODALI JSME ŽÁDOST O DOTACI NA VYLEPŠENÍ OSVĚTLENÍ FOTBALOVÉHO STADIONU A NA VÝSTAVBU DVOU UMĚLÝCH HŘIŠŤ

Příloha Září 2021

Obec v Srpnu 2021

Obec v Srpnu 2021

30.08.2021

 

 

 

 

 

 

 

 •  
 • PŘEDSTAVILI JSME ZÁMĚR OBCE NA ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ŘSD, PROBĚHLO PRVNÍ VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
 • ZAČALA REKONSTRUKCE ULICE NA HÁJENSKU S DOTACÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
 • PŘIPRAVOVALI JSME AKCE V ZÁŘÍ – ZBRASLAV JÍLOVIŠTĚ, POSVÍCENÍ A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
 • BYL OPRAVEN POVRCH VOZOVKY VŠENORSKÉHO MOSTU
 • PŘIPRAVUJEME STAVBU WORK OUTU A PUMPTRACKU
 • OSADILI JSME NOVÉ ZÁBRADLÍ I S KVĚTINAMI PŘED CUKRÁRNU STÁŇA
 • OSADILI JSME NOVÝ ODPADKOVÝ KOŠ NA ULICI PRAŽSKÁ
 • UPRAVILI JSME OKOLÍ LÍPY REPUBLIKY
 • PŘEMÍSTILI JSME KONTEJNER NA TRÁVU Z VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ K BÝVALÉ VODÁRNĚ

Příloha Srpen 2021

Změna č. 1 územního plánu

Změna č. 1 územního plánu

19.08.2021

 1.  Návrh na pořízení změny územního plánu Jíloviště zkráceným postupem
 2.  Kompletní výřezy
 3.  Stanovisko Jíloviště životního prostředí
 4. Kompletní odůvodnění – výkresy Z1ÚP Jíloviště 
 5. Podrobný geotechnický průzkum
 6. Podrobná situace plánovaných sond

 

Fotografie Celý úsek podrobně