Obec v Lednu 2023

Obec v Lednu 2023

31.01.2023

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  • PROBĚHLO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ ŽÁDOSTI ŘSD
  • VEŘEJNÉ SPORTOVIŠTĚ BYLO OTEVŘENO I V LEDNU DLE PŘÍZNIVÉHO POČASÍ, TRÉNUJÍ I NAŠI FOTBALISTÉ
  • OBČANÉ SI MOHOU PRODLOUŽIT NEBO OBJEDNAT INDIVIDUÁLNÍ SVOZ BIOODPADU
  • PROBÍHÁ PRAVIDELNÁ ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI
  • PROBĚHLY DVOUKOLOVÉ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY
  • PROBĚHLO KONEČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2022 – BEZ ZÁVAD
  • ZASTUPITELSTVEM BYLA SCHVÁLENA VÝROČNÍ ZPRÁVA O POSKYTNUTÝCH INFORMACÍCH ZA ROK 2022
 •  
 • Příloha Leden 2023

Obec v Prosinci 2022

Obec v Prosinci 2022

31.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  • ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET OBCE A MŠ NA ROK 2023, VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH VÝHLEDŮ A UKAZATELŮ
  • ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO CENY BIO, KOMUNÁLNÍHO ODPADU A VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2023
  • PODALI JSME ŽÁDOST O DOTACI NA KRAJSKÝ ÚŘAD OHLEDNĚ POŘÁDÁNÍ HER BEZ HRANIC 2023
  • DĚTEM Z MATEŘSKÉ ŠKOLY JSME PŘEDALI DÁRKY K VÁNOCŮM
  • USKUTEČNILO SE TRADIČNÍ PŘEDPŮLNOČNÍ SETKÁNÍ HASIČŮ S OBČANY A DRUHÁ PŮLNOČNÍ MŠE V KAPLIČCE SV. FLORIÁNA
  • PROBĚHL TRADIČNÍ OHŇOSTROJ
  • OD 1.1.2023 ZAČNE SVÁŽET KOMUNÁLNÍ A TŘÍDĚNÝ ODPAD BRDSKÁ ODPADÁŘSKÁ SPOLEČNOST
 •  
 • Příloha Prosinec 2022

Schválený rozpočet rok 2023 – DSO Svazová Svazková škola pod Skalkou

Schválený rozpočet rok 2023 – DSO Svazová Svazková škola pod Skalkou

22.12.2022

Schválený rozpočet rok 2023

Obec v Listopadu 2022

Obec v Listopadu 2022

2.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  • PŘI PŘÍLEŽITOSTI HELLOWEENU NÁS NAVŠTÍVILI DĚTI Z MŠ JÍLOVIŠTĚ
  • SVOU ČINNOST ZAHÁJIL PŘÍPRAVNÝ VÝBOR HER BEZ HRANIC, KTERÉ SE USKUTEČNÍ V JÍLOVIŠTI 17.6.2023
  • BYL SESTAVEN NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2023
  • PROBĚHL PRŮBĚŽNÝ PŘEZKUM HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2022
  • VAK BEROUN PŘEDLOŽIL CENY VODNÉHO A STOČNÉHO NA ROK 2022
  • PROBĚHLO ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU U HASIČÁRNY
  • PROBĚHL POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU A DO JARA BUDE UZAVŘEN BIO DVŮR
  • VEŘEJNÉ SPORTOVIŠTĚ SE OTEVÍRÁ DO BŘEZNA PODLE POČASÍ
  • ZAČALY PŘÍPRAVY NA VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY 2023
 •  
 • Příloha Listopad 2022

Obec v Říjnu 2022

Obec v Říjnu 2022

29.10.2022

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  • PROBĚHLY VOLBY DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA A DO SENÁTU ČR
  • PROBĚHLO USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ, KTERÉ SCHVÁLILO SLOŽENÍ ZASTUPITELSTVA PRO PŘÍŠTÍ 4 ROKY
  • DOKONČILI JSME VÝSTAVBU VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ VYSETÍM TRÁVNÍKU A OSAZENÍM ZÁVLAHY
  • PODALI JSME ŽÁDOST O DOTACI NA REKONSTRUKCI ULICE SOUBĚŽNÁ
  • ZASTUPITELSTVO ODSOUHLASILO ZAHÁJENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU DLE DOHODY S OBČANY A S ŘSD
  • PROBĚHLA VÝSTAVKA K 30. VÝROČÍ VYCHÁZENÍ PRVNÍ ZVONICE
  • PROBĚHL SBĚR VELKOOBJEMOVÍHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
 •  
 • Příloha Říjen 2022

Obec v Září 2022

Obec v Září 2022

10.10.2022

 

 

 

 

 

 

 

  •  
  • PROBĚHL 55. ROČNÍK ZÁVODU HISTORICKÝCH VOZIDEL ZBRASLAV – JÍ LOVIŠTĚ
  • PROBĚHLO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A ŠKOLÁKŮ JÍLOVIŠTĚ
  • PROBĚHLO TRADIČNÍ POSVÍCENÍ, POŘÁDANÉ LETOS OBCÍ S FOTBALISTY A NEDĚLNÍ SPANILÁ JÍZDA LIPÁKŮ
  • ZAČALA DOSTAVBA VEŘEJNÉHO SPORTOVIŠTĚ – TRÁVNÍK A ZÁVLAHA, ODVODNĚNÍ VSTUPU, DOKONČENÍ OKRUŽNÍ STEZKY
  • PROBĚHLO POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZA ROKY 2018 – 2022
  • PROBĚHLY VOLBY DO ZASTUPITELSTVA A DO SENÁTU ČESKÉ REPUBLIKY
  • BYL SCHVÁLEN DLOUHODOBÝ VÝHLED OBCE JÍLOVIŠTĚ NA ROKY 2023 – 2025
  • PROBÍHÁ PODZIMNÍ ÚKLID, POŘÍDILI JSME NOVÝ SEKACÍ TRAKTOR PRO OBEC
  • BYLA OPRAVENA POŠKOZENÁ ELEKTR. ROZVODNÁ SKŘÍŇ NA SPORTOVIŠTI

   

 •  
 • Příloha Září 2022