Obec v Březnu 2020

Obec v Březnu 2020

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

 • BYL ZŘÍZEN KRIZOVÝ ŠTÁB PRO ŘEŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
 • OBČANŮM JÍLOVIŠTĚ BYLY ROZDÁNY ROUŠKY 2 DNY PO VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
 • ZAČALA 2. a 3. ETAPA VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • PROBĚHLO KONEČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2019 – BEZ ZÁVAD
 • VYVĚSILI JSME TIBETSKOU VLAJKU
 • PROBĚHLO KRIZOVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, KTERÉ ŘEŠILO OPATŘENÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
 • NADÁLE MAJÍ OBČANE MOŽNOST ULOŽIT VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ BIO ODPADU VE VELKOOBJEMOVÉM KONTEJNERU U VODÁRNY
 • ŽÁCI PRVNÍCH TŘÍD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22 SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO MNÍŠKU POD BRDY

příloha

OBEC V ÚNORU 2020

OBEC V ÚNORU 2020

29.02.2020

OBEC V ÚNORU:

 

 

 

 

 

 

 • ÚSPĚŠNĚ PROBĚHL 6. OBECNÍ PLES JÍLOVIŠTĚ
 • PODEPSALI JSME SMLOUVU NA 2. A 3. ETAPU VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • PROBĚHLO KONEČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2019 – BEZ ZÁVAD
 • PODALI JSME PŘIHLÁŠKU NA HRY BEZ HRANIC 2020, KTERÉ , SE KONAJÍ 6.6.2020 V KLÍNCI
 • VYHLÁSILI JSME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI ULIC LOMENÁ A SOUBĚŽNÁ
 • DĚTI Z MŠ PROŠLY OBCÍ V MASKÁCH PŘI OSLAVĚ MASOPUSTU

příloha

Obec v Lednu 2020

Obec v Lednu 2020

20.02.2020

OBEC V LEDNU:

 

 

 

 

 

 • PROBĚHLO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU 2. A 3. ETAPY, ZAVEDENÍ VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • PODALI JSME 3 ŽÁDOSTI O DOTACE:
  • PRO ZÁSAHOVOU JEDNOTKU HASIČŮ
  • NA KANALIZACI A VODU FR. SMOLIKA
  • NA PUMPTRACKOVOU DRÁHU BUDOUCÍHO SPORTOVIŠTĚ
 • PROBÍHÁ ZVÝŠENÁ KONTROLA POHYBU PODEZŘELÝCH OSOB V OBCI V NOČNÍCH HODINÁCH
 • HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2019 SKONČILO SCHODKEM CCA 1,1 MIL. KČ PROTI PLÁNOVANÉMU SCHODKU 7,1 MIL. KČ

 

Uzavření smlouvy s Mníškem pod Brdy o spádové oblasti pro žáky

Uzavření smlouvy s Mníškem pod Brdy o spádové oblasti pro žáky

20.02.2020

Obec Jíloviště uzavřela s Mníškem pod Brdy smlouvu o spádové oblasti pro žáky nastupující do základní školy.

Znamená to, že všichni žáci s trvalým pobytem v Jílovišti, kteří nastupují do 1. třídy základní školy se mohou přihlásit do přijímacího řízeni na školní rok 2020/21 na:

Základní školu Mníšek pod Brdy, okres Praha – západ, Komenského 420

Sledujte stránky, na kterých budou uvedeny podrobnosti a termíny přijímacího řízení:

https://www.zsmnisek.cz/prihlaska-na-skolu

Obec v prosinci 2019

Obec v prosinci 2019

3.01.2020

 

 

 

 

 

 

 • SCHVÁLILI JSME ROZPOČET OBCE A MŠ NA ROK 2020, VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH VÝHLEDŮ 
 • BYLO VYHLÁŠENO VŘ NA STAVBU VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA – 2 A 3 ETAPA, VČETNĚ PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI
 • 12.2019 PROBĚHL TRADIČNÍ OHŇOSTROJ U HŘIŠTĚ
 • SCHVÁLILI JSME CENU VODNÉHO A STOČNÉHO VE VÝŠI 86,17 KČ ZA M3, VČETNĚ DPH A OD 1.5.2020 82,42 Kč VČETNĚ DPH
 • SCHVÁLILI JSME 6 NOVELIZOVANÝCH VYHLÁŠEK O POPLATCÍCH, VČETNĚ NOVÉ VYHLÁŠKY O POPLATCÍCH ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Obec v LISTOPADU 2019

Obec v LISTOPADU 2019

10.12.2019

 

 

 

 

 

 • VYMĚNILI JSME 2 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY VE STRNADECH
 • OPRAVENA DALŠÍ ZASTÁVKA U CUKRÁKU
 • PŘIPRAVUJEME ROZPOČET OBCE NA ROK 2020
 • PŘIPRAVUJEME POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 2020
 • PROBĚHLA DÍLČÍ KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2019
 • NAVRHUJEME NOVOU PROVOZNÍ DOBU POŠTY PARTNER
 • PŘIPRAVUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DALŠÍ ETAPY VÝSTAVBY VODY A KANALIZACE V OBLASTI FR SMOLÍKA
 • PŘIPRAVUJEME AKTUALIZACI VYHLÁŠEK OBCE DLE NOVELIZACE ZÁKONA