Obec v Dubnu 2021

Obec v Dubnu 2021

1.05.2021

 

 

 

 

 

 

 

 • PROBĚHLA DISTRIBUCE RESPIRÁTORŮ SOUČASNĚ S ROZNOSEM ZVONICE
 • ZAHÁJILI JSME PROVOZ BIO SBĚRNÉHO DVORA JÍLOVIŠTĚ
 • PROBĚHLO ČIŠTĚNÍ ULIC PO ZIMĚ
 • PROBÍHÁ STAVBA 4. ETAPY VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • PROBĚHL LABORATORNÍ ROZBOR PITNÉ VODY
 • REALIZOVALI JSME INSTALACI VRAT DO BÝVALÉ ÚPRAVNY PITNÉ VODY
 • PROBĚHLA ÚPRAVA OKOLÍ LÍPY REPUBLIKY
 • PROBĚHLA OPRAVA ZDI NA HŘBITOVĚ
 • PROBÍHAJÍ SADOVÉ ÚPRAVY V ULICI ZAHRADNÍ

Příloha Duben 2021

Obec v Březnu 2021

Obec v Březnu 2021

2.04.2021

 

 

 

 

 

 

 

 • ZAČALA 4. ETAPA VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • VYVĚSILI JSME TIBETSKOU VLAJKU
 • ŽÁCI PRVNÍCH TŘÍD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23 SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY V MNÍŠKU POD BRDY
 • OTEVŘELI JSME DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JÍLOVIŠTĚ
 • ZŘÍDÍLI JSME 2 PARKOVACÍ MÍSTA V ULICI HASIČSKÁ
 • PROBĚHL JARNÍ ŘEZ JAVORŮ NA PRAŽSKÉ ULICI
 • ZAČALO SČÍTÁNÍ LIDU 2021
 • OBČANÉ MOHOU VYUŽÍT SLUŽBY BIO SBĚRNÉHO DVORA JÍLOVIŠTĚ

Příloha Březen 2021

Obec v Únoru 2021

Obec v Únoru 2021

28.02.2021

 

 

 

 

 

 

 

 • PODÁVÁME OBČANŮM AKTUÁLNÍ INFORMACE A POSKYTUJEME POMOC V SOUVISLOSTI S PANDEMIÍ KORONAVIRU
 • ROZDALI JSME RESPIRÁTORY FFP2 JAKO PŘÍLOHU ZVONICE
 • PROBÍHAL PRAVIDELNÝ ÚKLID V OBCI A ODKLÍZENÍ SNĚHU V LETOŠNÍ ZIMĚ
 • OBČANÉ MOHOU VYUŽÍVAT SLUŽBY SBĚRNÉHO DVORA MNÍŠEK POD BRDY, INFORMACE NA WEBU JÍLOVIŠTĚ
 • POŘÍDILI JSME ŠTĚPKOVAČ PRO LIKVIDACI BIO ODPADU PRO OBEC I OBČANY
 • ZŘÍDILI JSME 2 PARKOVACÍ MÍSTA V ULICI HASIČSKÁ

 

Příloha Únor 2021

Obec v Lednu 2021

Obec v Lednu 2021

31.01.2021

 

 

 

 

 

 

 

 • PROBĚHLO PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ PRO VÝSTAVBU 4. ETAPY ZAVEDENÍ VODOVODU A KANALIZACE. V OBLASTI FR. SMOLÍKA
 • HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2020 SKONČILO VYROVNANÝM ROZPOČTEM PROTI PLÁNOVANÉMU SCHODKU 7,1 MIL. KČ
 • OBDRŽELI JSME STAVEBNÍ POVOLENÍ NA REKONSTRUKCI ULIC LOMENÁ A SOUBĚŽNÁ
 • POPLATKY NA ROK 2021 ZŮSTAVAJÍ STEJNÉ JAKO V ROCE 2020
 • OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE OBČANY O AKTUÁLNÍCH VLÁDNÍCH OPATŘENÍCH
 • NA POŠTĚ PARTNER MŮŽETE ZAKOUPIT ROUŠKY I RESPIRÁTORY
 • BYL OPRAVEN ŽLAB V ULICI FRANTIŠKA SMOLÍKA

 

Příloha Leden 2021

Obec v Prosinci 2020

Obec v Prosinci 2020

30.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 • BYLA ZKOLAUDOVÁNA ULICE ZAHRADNÍ, KDE BYLA DOPLNĚNA JEDNA LAMPA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ A PROBĚHLA ÚPRAVA KONTEJNEROVÉHO STÁNÍ
 • ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET OBCE A MŠ NA ROK 2021, VČETNĚ ROZPOČTOVÝCH VÝHLEDŮ
 • ZASTUPITELSTVEM BYL SCHVÁLEN DODAVATEL NA STAVBU VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA – 4. ETAPA
 • SCHVÁLILI JSME CENU VODNÉHO A STOČNÉHO VE VÝŠI 84,33 KČ VČETNĚ DPH ZA 1M3
 • PODALI JSME 2 ŽÁDOSTI O DOTACI – NA REKONSTRUKCI ULICE LOMENÁ A NA WORK OUT NA NOVÉM SPORTOVIŠTI
 • BYLY SCHVÁLENY 2 NOVELIZOVANÉ VYHLÁŠKY O POPLATCÍCH ZA POBYT A ZHODNOCENÍ POZEMKŮ
 • DĚTEM Z MATEŘSKÉ ŠKOLY JSME PŘEDALI DÁRKY K VÁNOCŮM

 

příloha

Ohňostroj

Ohňostroj

23.12.2020

Vážení spoluobčané, na základě rozhodnutí parlamentu ČR o prodloužení nouzového stavu, RUŠÍME pořádání letošního tradičního ohňostroje dne 30.12.2020 V OBCI JÍLOVIŠTĚ a zároveň tradiční předpůlnoční setkání 24.12.2020 V KAPLIČCE.

Obecní úřad