Rozpočet obce

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2016

Závěrečný účet Obce Jíloviště za rok 2016

Rozpočtové opatření č. 15/2017

Rozpočtové opatření č. 11/2017

Rozpočtové opatření č. 9/2017

Rozpočtové opatření č. 8/2017