Obecní úřad

Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2023

Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2023

12.06.2024

Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2023

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

DSO TS Brdy a Hřebeny

DSO TS Brdy a Hřebeny

11.06.2024

 Pozvánka členská schůze Dobrovolného svazku obcí Technické služby Brdy a Hřebeny 06-2024

 Závěrečný účet za rok 2023 – návrh

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 

 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.15

Dne 19.6. 2024 v 18.00 v restauraci Restovna Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 2.9.2024 a zasedání zastupitelstva 4.9.2024
  6. Informace
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.15

Závěrečný účet za rok 2023 – návrh DSO Svazková škola pod Skalkou

Závěrečný účet za rok 2023 – návrh DSO Svazková škola pod Skalkou

10.06.2024

Závěrečný účet za rok 2023 – návrh

 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí

 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2024

Oznámení veřejnou vyhláškou

Oznámení veřejnou vyhláškou

3.06.2024

Opatření obecné povahy

č. 169/2024
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

 

 Oznámení veřejnou vyhláškou č. 169/2024

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2023

Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2023

3.06.2024

 Návrh výroční zprávy o hospodaření MŠ Jíloviště v roce 2023

Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Rozvaha