Změna distribuce důchodů

Změna distribuce důchodů

23.03.2020

Pozor změna v distribuci důchodů

Od 23.3. 2020 budou důchody doručovány do místa trvalého bydliště, nebudou vypláceny na poštách.

Změna úředních hodin

Změna úředních hodin

23.03.2020

UPOZORNĚNÍ !!!

Dle nařízení vlády ČR ze dne 15.3.2020 s platností od 25.3.2020 až do odvolání je upravena doba úředních hodin pro veřejnost takto:

Pondělí – 9.00 – 12.00

Středa – 9.00 – 12.00

Zároveň žádáme občany, aby osobní návštěvu OÚ omezili pouze na nejnutnější záležitosti.

OÚ Jíloviště

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mníšecký region za rok 2019

Návrh závěrečného účtu Svazku obcí Mníšecký region za rok 2019

19.03.2020

– NÁVRH-
ROZPOČET na rok 2019
Rozpočtové provizorium bylo schváleno dne 4. 12. 2018 s tím. že financování bude probíhat do schváleni řádného rozpočtu pouze u zákJadních funkcí svazku.
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl navržen jako přebytkový, u příjmů v částce 356.300 Kč a ve výdajové části ve výši 317.300 Kč a byl projednán a schválen na zasedání SOMR č. 1/2019 dne I 2. 2. 2019. Poté ( 13. 2. 2019) byl vyvěšen v členských obcích. Nebyly podány žádné připomínky ani námitky.

 

návrh

Krizový štáb

Krizový štáb

16.03.2020

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ ) na svém jednání 16.3.2020 projednal následující preventivní opatření.

 

příloha

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 1/2020

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 1/2020

16.03.2020

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 1/2020
úplatně zřídit věcné břemeno – služebnost časově neomezenou
k pozemku parc.č. 435/1, v k.ú. Jíloviště

 

záměr

[PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 (další krizová opatření)

[PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 13. 3. 2020 (další krizová opatření)

14.03.2020

75
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví,
co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat,
nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin

 

nařízení