Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy

9.04.2021

mimořádná veterinární opatření
k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Třebotov [770396] (okres Praha-západ) ve Středočeském kraji.

příloha

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

9.04.2021

ode dne 09.04.2021 do dne 11.05.2021
je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj
ve dnech pondělí od 8:00 do 17:00 hodin
středa od 8:00 do 17:00 hodin

zpřístupněn k nahlédnutí
hromadný předpisný seznam čj. 1508188/21/2100-11460-200796, jímž se uvedeným daňovým subjektům přihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně

DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021.

 

vyhláška

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn

6.04.2021

Oznámení o zahájení řízení o vydání změn

Z 2882/00, Z 2900/00, Z 2931/00, Z 2958/00 a Z 2960/00 vlny

V celoměstsky významných změn ÚP SÚ HMP

 oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

29.03.2021

o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny
Z 2837/00

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha – Zbraslav, MČ Praha 16; nové řešení území – vytvoření sportovně rekreačního areálu, vyjmutí z VRÚ)
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 oznámení

Oznámení o konání Sčítání lidu a domů a bytů 2021

Oznámení o konání Sčítání lidu a domů a bytů 2021

27.03.2021

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021
O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

 

 oznámení o sčítání 

Oznámení – Opatření obecné povahy č. 66/2021

Oznámení – Opatření obecné povahy č. 66/2021

25.03.2021

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy č. 66/2021
V Praze dne 23. 3. 2021
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

 

 Oznámení 66/2021