Zpráva o hospodaření Mateřské školy Jíloviště za rok 2018

Zpráva o hospodaření Mateřské školy Jíloviště za rok 2018

6.05.2019

Zpráva o hospodaření Mateřské školy Jíloviště za období od 1.1.2018 do 31.12.2018

 

dokument

Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2018

Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2018

30.04.2019

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2018 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 20. 12.
2017. Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu byl kryt přebytky hospodaření
z minulých letech.  

Dokument

Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2018

Závěrečný účet Svazku obcí Mníšecký region za rok 2018

23.04.2019

Dokument

Agenda nedostatečně zapsaných vlastníků

Agenda nedostatečně zapsaných vlastníků

15.03.2019

Návrh rozpočtu pro rok 2019 – Svazek Obcí Mníšecký region

Návrh rozpočtu pro rok 2019 – Svazek Obcí Mníšecký region

22.01.2019

  Návrh rozpočtu pro rok 2019

Rozpočtový výhled na období 2020-2021