gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-125892687-1');

Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy

Veřejná vyhláška –  opatření obecné povahy

8.04.2019

V lesích na území české republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022
nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, provádět jejich včasnou těžbu a účinnou
asanaci zůstává zachována

 

Vyhláška

Agenda nedostatečně zapsaných vlastníků

Agenda nedostatečně zapsaných vlastníků

15.03.2019

Návrh rozpočtu pro rok 2019 – Svazek Obcí Mníšecký region

Návrh rozpočtu pro rok 2019 – Svazek Obcí Mníšecký region

22.01.2019

  Návrh rozpočtu pro rok 2019

Rozpočtový výhled na období 2020-2021

Svazek obcí VOK Mníšek pod Brdy

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

Závěrečný účet Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy za rok 2017