Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška

5.05.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DORUČENÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE
A
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

 

 Veřejná vyhláška

Rozpočtové opatření č. 1/2022 Technické služby Brdy a Hřebeny

Rozpočtové opatření č. 1/2022 Technické služby Brdy a Hřebeny

4.05.2022

  Rozpočtové opatření č. 1/2022 – schválené 

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

26.04.2022

o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu
Územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu)
a
Vyhodnocení vlivů Územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

26.04.2022

ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v úředních hodinách, případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin

středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 2074764/22/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2074765/22/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2074766/22/2100-11460-200796,

 

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

26.04.2022

 DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2022

Návrh závěrečného účtu 2021 – Svazku obcí VOK

Návrh závěrečného účtu 2021 – Svazku obcí VOK

7.04.2022

Návrh závěrečného účtu 2021

Audit 2021