Dražební vyhláška – elektronická dražba

Dražební vyhláška – elektronická dražba

21.11.2022

 Dražební vyhláška – elektronická dražba 140 ED 00006/22 – 003

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023

Volba prezidenta České republiky konaná ve dnech 13. a 14. ledna 2023

14.11.2022

Volba prezidenta České republiky

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

7.11.2022

o zahájeném řízení o vydání změny vlny 17 – opakované veřejné projednání
Z 3212/17
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

 Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3212/17

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

7.11.2022

o zahájení řízení o vydání změny
Z 3252/15
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Veřejná vyhláška – oznámení Z 3252/15

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

7.11.2022

o zahájení řízení o vydání změn vlny 19
Z 3322/19, Z 3324/19, Z 3326/19, Z 3329/19, Z 3348/19, Z 3363/19,
Z 3374/19, Z 3375/19 a Z 3377/19
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška – Oznámení změn vlny 19

Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

7.11.2022

o zahájení řízení o vydání změny
Z 3252/15
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3252/15