Cena vodného pro rok 2023 v obci Jíloviště

Cena vodného pro rok 2023 v obci Jíloviště

2.02.2023

Cena vodného pro rok 2023 v obci Jíloviště je 56,67, -Kč včetně DPH, cena stočného činí 51,47, -Kč včetně DPH.

Výsledná cena vodného a sočného pro rok 2023:

108,14,-Kč včetně DPH

 VAK Beroun