Důvodová zpráva k nedočerpání části dotace ROP + odpověď pana Dostálka