Informace o komunálním a tříděném odpadu

Informace o komunálním a tříděném odpadu

2.01.2023

2.1.2023 budou do hnízd na tříděný odpad, umístěny nové kontejnery. Svoz bude ve frekvenci jako doposud.

Vývoz popelnic bude do 18.1.23 probíhat 1× týdně (3 vývozy) a potom 1 x za 14 dní. Svozový den zůstává středa.

Poplatek za odpad zůstává stejný jako v roce 2022 – 950,- Kč a je stejný pro popelnici 120L nebo 240L.

Obecní úřad