gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-125892687-1');

Instalace světel veřejného osvětlení

Instalace světel veřejného osvětlení

11.05.2019

Od 13.5. bude probíhat instalace světel veřejného osvětlení v ulicích Fr. Smolíka a Na Hájensku III.
 
Obecní úřad