Jednání vlády 18.03.2021 – prodloužení krizových opatření + nová krizová opaření

Jednání vlády 18.03.2021 – prodloužení krizových opatření + nová krizová opaření

19.03.2021

Výsledky jednání vlády. Platná protiepidemická opatření budou na území České republiky platit s drobnými úpravami o týden déle, až do 28. března:

 Usnesení vlády č. 300 Prodloužení krizových opatření do 28. března:

  • krizové opatření o omezení škol a školských zařízení
  • krizové opatření o určení pověřených škol k zajištění péče o děti vybraných pracovníků ve věku 2 až 10 let

 Usnesení vlády č. 298 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

 Usnesení vlády č. 297 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče

U návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních poskytujících dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči budou nově z povinnosti předložit na této návštěvě platný negativní test na covid-19 osvobozeni lidé, kteří prokáží, že buď prodělali nemoc covid-19 v posledních 90 dnech, nebo byli kompletně očkováni, a to více než před 14 dny. Stejné pravidlo bude platit i pro výjimku z povinné karantény pro klienty zařízení sociální péče, kteří vyrazili na vycházku mimo areál, v němž jsou ubytováni.

 Usnesení vlády č. 296 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb

 Usnesení vlády č. 299 Krizové opatření o omezení volného pohybu od pondělí 22. března, bude platit rozšíření možnosti vyrazit na výlet do přírody nebo sportovat na území celého okresu. Výjimku ze zákazu opustit okres budou nově mít také rodiče pro styk se svými nezletilými dětmi nebo návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině nebo ústavní nebo ochranné výchově. Pro kontakt rodiče s dítětem bude nově platit i výjimka z omezení kontaktů se členy jiné domácnosti.

Vláda rozhodla také o dalším rozšíření povinného testování zaměstnanců. Od 30. března bude zákaz přítomnosti neotestovaného zaměstnance platit i pro pracoviště veřejného zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 50 osob. Za takové zaměstnavatele se považují mimo jiné obce, veřejné vysoké školy, bezpečnostní sbory či armáda. Tito zaměstnavatelé mají povinnost spustit testování svých pracovníků nejpozději od 23. března. Stejné opatření se stejnými termíny vydá Ministerstvo zdravotnictví i pro školy a školská zařízení, která na základě nařízení vlády zajišťují nezbytnou péči o děti zaměstnanců IZS a dalších vybraných profesí. Pro tyto zaměstnance i zaměstnavatele platí stejné podmínky jako pro zaměstnance v sektorech, kde už je plošné opatření o povinném testování zavedeno.

výsledky jednání zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-18–brezna-2021-187338/