Nařízení KHS č.8/2020

Nařízení KHS č.8/2020

14.10.2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b)
a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení
s § 85 odst. 1 a 3 zákona:

  1. s účinností ode dne vyhlášení ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 5/2020 vyhlášené dne 18. září 2020 pod č.j. KHSSC 48076/2020, kterým bylo s účinností ode dne 21. 9. 2020 na dobu do odvolání pro území Středočeského kraje nařízeno mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu pohybu a pobytu všech fyzických osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, na hromadných akcích typu slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, konaných ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob;
  2. s účinností ode dne 12. října 2020 od 0:00 hod. ruší nařízení KHS Stč. kraje č. 7/2020 vyhlášené dne 1. října 2020 pod č.j. KHSSC 49876/2020, kterým bylo s účinností ode dne 5. 10. 2020 na dobu do 18. října 2020 pro území Středočeského kraje nařízeno mimořádné opatření při epidemii spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na
    výuce při studiu na vysoké škole, středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, základních uměleckých školách a jazykových školách a dalších tam
    stanovených omezeních.

KHS č.8