Nebezpečí vzniku požárů

Nebezpečí vzniku požárů

29.07.2020

Obecní úřad Jíloviště upozorňuje na nebezpečí vzniku požáru:

ČHMÚ vyhlásil ode dne 28. 7. 2020 8:00 hod. ve Středočeském kraji výstrahu na jev – Nebezpečí vzniku požáru. Z tohoto důvodu vstupují na území Středočeského kraje v platnost všechny zákazy a omezení uvedené v nařízení Středočeského kraje č.3/2020 ze dne 20. 4. 2020.

Zakázané činnosti a protipožární opatření:

(1) V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru dle čl. 1

písm. a. a b. se zakazuje:

  1. používání zábavní pyrotechniky,
  2. vypouštění „lampionů štěstí“
  3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
  4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
  5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
  6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

 

Věstník předpisů