Obchod a podnikání

Zrušení dětského dnu kvůli počasí

Posted by on 1.06.2024 in Informace, Informace pro občany | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zrušení dětského dnu kvůli počasí

Zrušení dětského dnu kvůli počasí

Vážení spoluobčané, dnešní dětský den 1.6.24, který se měl konat od 14 hod, se kvůli počasí ruší. Náhradní termín bude včas upřesněn.

Anketa – Jste pro pořádání tradičního ohňostroje, který se koná v obci Jílovišti vždy 30.12. už více než 25 let a s tím spojenou večerní zábavou ?

Posted by on 25.09.2023 in Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Anketa – Jste pro pořádání tradičního ohňostroje, který se koná v obci Jílovišti vždy 30.12. už více než 25 let a s tím spojenou večerní zábavou ?

Anketa – Jste pro pořádání tradičního ohňostroje, který se koná v obci Jílovišti vždy 30.12. už více než 25 let a s tím spojenou večerní zábavou ?

 

 

 

 

 

 

Hlasování končí 31. 10. 2023, prosíme občany, aby se zúčastnili ankety, hlasovali a aktivněji se zapojili do hlasování.

Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 19.05.2022

Posted by on 19.05.2022 in Informace, Ukrajina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 19.05.2022

Informační leták hejtmanky Středočeského kraje 19.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukončení pandemického stavu k 3. 5. 2022

Posted by on 2.05.2022 in Informace, Ukrajina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ukončení pandemického stavu k 3. 5. 2022

Ukončení pandemického stavu k 3. 5. 2022

Výsledky z jednání vlády dne 27. 4. 2022.

Vláda se shodla, že díky zlepšené epidemické situaci už není zapotřebí udržovat Českou republiku ve stavu pandemické pohotovosti podle pandemického zákona. Požádá proto Poslaneckou sněmovnu o vyslovení souhlasu s jeho ukončením k 3. květnu. Pandemický stav, který při řešení pandemické krize nahradil opakovaně vyhlašovaný nouzový stav, byl v České republice vyhlášen 27. února 2021 v den nabytí účinnosti pandemického zákona a na jeho základě vyhlašovalo Ministerstvo zdravotnictví některá protiepidemická opatření. I jejich platnost bude ke dni ukončení pandemického stavu ukončena.

101-2022 – Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19

2022-04-29 Zrušení několika mimořádných opatření od 1.5.2022

Návrh na vyslovení souhlasu PSP – ukončení stavu pandemické pohotovosti

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR dne 29. dubna 2022 zrušilo od 1. května 2022 doposud platná mimořádná opatření související s onemocněním COVID-19 – viz příloha + zdroj zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/.

Rovněž dne 29. dubna 2022 byla publikována ve Sbírce zákonů s účinností od 1. května 2022 Vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 – viz příloha + zdroj zde: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

Částka 42/2022 Sb. – prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády

Posted by on 31.03.2022 in Informace, Ukrajina | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Částka 42/2022 Sb. – prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády

Částka 42/2022 Sb. – prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády

 

 Částka 42/2022 Sb. – prodloužení nouzového stavu a krizové usnesení vlády

Informační leták hejtmanky od 19.2.2022

Posted by on 18.02.2022 in Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informační leták hejtmanky od 19.2.2022

Informační leták hejtmanky od 19.2.2022

Informační leták hejtmanky 10.02.2022

Posted by on 10.02.2022 in Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informační leták hejtmanky 10.02.2022

Informační leták hejtmanky 10.02.2022

Jednání vlády 9. 2. 2022, mimořádná opatření MZ ČR

Posted by on 9.02.2022 in Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání vlády 9. 2. 2022, mimořádná opatření MZ ČR

Jednání vlády 9. 2. 2022, mimořádná opatření MZ ČR

Výsledky z jednání vlády dne 9. 2. 2022. Vláda projednala a odsouhlasila nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:

1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky konání hromadných akcí s účinností od 10. do 18. února
(celé znění mimořádného opatření)

2. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují podmínky konání hromadných akcí s účinností od 19. do 28. února
(celé znění mimořádného opatření)

3. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o preventivním testování zaměstnanců poskytovatelů zdravotních služeb a poskytovatelů sociálních služeb
(celé znění mimořádného opatření)

4. Zrušení mimořádných opatření – testování ve školách zaměstnanců a dalších osob od 18.2.2022

Vláda se zabývala úpravami protiepidemických opatření:

  • Od čtvrtka 10. února se ruší omezení a podmínky pro obchod, služby a volnočasové aktivity. Regulovat se bude nadále pouze počet osob na hromadných akcích. Do 19. února zůstanou limity na současných úrovních, tedy nanejvýš tisícovka sedících diváků či hostů na kulturních představeních, sportovních akcích či kongresech a nanejvýš sto osob na ostatních hromadných akcích a volnočasových aktivitách dětí a mládeže. Po tomto datu bude platit limit 500 diváků tam, kde se nesedí, a v hledištích s kapacitou nad tisíc míst bude možné zaplnit nad tisícový limit až 50 procent kapacity míst k sezení.
  • Od 19. února se upravují také podmínky pro testování zaměstnanců ve zdravotních a sociálních službách tak, že se působnost mimořádného opatření zužuje z původně všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb na poskytovatele jednodenní a lůžkové péče a poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatele sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení a ruší se možnost využít tzv. pracovní karantény.

Výsledky zde: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-9–unora-2022-194253/

Informace z médii např. zde: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/rozvolnovani-opatreni-koronavirus-aktualne-cesko-covid-19-cr_2202091447_ako

nebo zde: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3439892-od-19-unora-bude-smet-na-akce-vice-lidi-navrhuje-vlada

Tisková konference po jednání = videokonference – např. zde (čas cca 14:11): https://www.novinky.cz/domaci/clanek/tiskova-konference-po-jednani-vlady-cekame-na-zahajeni-40386652

Přijatá mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou publikována zde: https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/

Informační leták hejtmanky 3.2.2022

Posted by on 4.02.2022 in Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Informační leták hejtmanky 3.2.2022

Informační leták hejtmanky 3.2.2022

Jednání vlády 2. 2. 2022, změny opatření MZ ČR

Posted by on 3.02.2022 in Informace | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jednání vlády 2. 2. 2022, změny opatření MZ ČR

Jednání vlády 2. 2. 2022, změny opatření MZ ČR

Výsledky z jednání vlády dne 2. 2. 2022. Vláda projednala a odsouhlasila vydání nového mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví:

 1. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanovují pravidla organizace a provádění pracovní karantény ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči
(celé znění mimořádného opatření)

  • Vláda odsouhlasila vydání nového opatření, kterým se nastavují nová karanténní pravidla pro školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy tak, aby i za zhoršené epidemické situace a vysokého počtu zaměstnanců v karanténě bylo možné zajišťovat jejich nepřetržitý chod. Pro zaměstnance, kteří se dostanou do rizikového kontaktu s nakaženým nemocí covid-19, proto začnou od 3. února platit stejná pravidla umožňující v případě nutnosti výkon práce, jaká platí pro zaměstnance ve zdravotnictví či v sociálních službách.

 2. Vládní usnesení související s bojem proti epidemii

3. Protiepidemická opatření – co aktuálně platí

Vláda také odsouhlasila zrušení dvou mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictvíjimiž bylo nařízeno pravidelné plošné testování žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních a obecně zaměstnanců, osob samostatně výdělečně činných a členů orgánů právnické osoby, a to s platností od 18. února.

Informace zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-pripravila-odklad-noveho-stavebniho-zakona–souhlasila-take-s-ukoncenim-plosneho-testovani-194083/

Výsledky zde:https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-2–unora-2022-194061/

Tisková konference po jednání = videokonference – např. zde:https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/povinne-testovani-ve-skolach-a-firmach-skonci-k-18-unoru/2154394?

nebo zde:https://www.novinky.cz/domaci/clanek/tiskova-konference-po-jednani-vlady-40385863

Přijatá mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR jsou publikována zde:https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/