Obchod a podnikání

Opatření vlády 25.5.2020

Posted by on 26.05.2020 in Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Opatření vlády 25.5.2020

Opatření vlády 25.5.2020

Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 25 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti se závažnou hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2:

I.
dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky podle čl. 25 odst. 1 Schengenského hraničního kodexu, a to v období od 26. května 2020 00:00 hod. do 13. června 2020 23:59 hod. na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

opatření 25.5.2020

SMO – úterý 26. května Černý den pro obce a kraje

Posted by on 25.05.2020 in Informace pro občany, Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem SMO – úterý 26. května Černý den pro obce a kraje

SMO – úterý 26. května Černý den pro obce a kraje

Obec Jíloviště se připojuje k výzvě Svazu měst a obcí České republiky, která vyvěšením černé vlajky na úterý 26.5. protestuje proti schválení zákona, kdy ekonomické důsledky vyhlášení nouzového stavu a koronaviru mají hradit i obce.

Podporujeme tak návrh Senátu, který toto odmítá.

 

Černý den pro obce a kraje

Krizový štáb obce Jíloviště 20.5.2020

Posted by on 20.05.2020 in Koronavirus, Úřední deska | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Krizový štáb obce Jíloviště 20.5.2020

Krizový štáb obce Jíloviště 20.5.2020

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ) na svém jednání 20. 5. 2020 projednal a přijal následující opatření:

 

 

KŠ 20.5.2020

[PKR-KUSK] Doporučení pro obce ke konání zasedání zastupitelstev obcí po ukončení nouzového stavu

Posted by on 15.05.2020 in Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem [PKR-KUSK] Doporučení pro obce ke konání zasedání zastupitelstev obcí po ukončení nouzového stavu

[PKR-KUSK] Doporučení pro obce ke konání zasedání zastupitelstev obcí po ukončení nouzového stavu

Informace pro obce

Ke konání zasedání zastupitelstev obcí po ukončení nouzového stavu

 

doporučení

[PKR-KUSK] Sbírka zákonů č. 90/2020

Posted by on 14.05.2020 in Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem [PKR-KUSK] Sbírka zákonů č. 90/2020

[PKR-KUSK] Sbírka zákonů č. 90/2020

O B S A H :
243. Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných
opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
244. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
245. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č. 01/2020
246. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

 

sbírka 90

[PKR-KUSK] Usnesení Vlády ČR ze dne 11.května 2020 sbírka 87

Posted by on 12.05.2020 in Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem [PKR-KUSK] Usnesení Vlády ČR ze dne 11.května 2020 sbírka 87

[PKR-KUSK] Usnesení Vlády ČR ze dne 11.května 2020 sbírka 87

236
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 11. května 2020 č. 538
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

sbírka 87

[PKR-KUSK] Sbírky zákonů 83 – 85

Posted by on 11.05.2020 in Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem [PKR-KUSK] Sbírky zákonů 83 – 85

[PKR-KUSK] Sbírky zákonů 83 – 85

 

 

Sbírka 83

 

Sbírka 84

 

Sbírka 85

[PKR-KUSK] Sbírky zákonů č. 86

Posted by on 8.05.2020 in Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem [PKR-KUSK] Sbírky zákonů č. 86

[PKR-KUSK] Sbírky zákonů č. 86

235
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 7. května 2020 č. 521
o přijetí krizového opatření
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. e) krizového zákona.

 

sbírka 86

[PKR-KUSK] Opatření vlády ze dne 4.5.2020

Posted by on 5.05.2020 in Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem [PKR-KUSK] Opatření vlády ze dne 4.5.2020

[PKR-KUSK] Opatření vlády ze dne 4.5.2020

mění opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany
vnitřních hranic České republiky ze dne 15. března 2020, ve znění opatření obecné
povahy vlády ze dne 16. března 2020, ze dne 1. dubna 2020 a ze dne 23. dubna 2020,
přijaté podle čl. 28 odst 3 Schengenského hraničního kodexu (dále jen opatření) takto:

 

opatření 4.5.220

PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 82/202

Posted by on 5.05.2020 in Koronavirus | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 82/202

PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 82/202

O B S A H :
225. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
226. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
227. Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

 

sbírka 82