Klubíčko

Pozvánka na 1. advent 2019

Pozvánka na 1. advent 2019

25.11.2019

v neděli 1. prosince 2019

u zvoničky-kapličky sv. Floriána

ozdobíme a rozsvítíme vánoční stromeček.

Divadélko pro děti „Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce“

V neděli 2.4. v 15:00 se koná v klubovně hasičské zbrojnice na Jílovišti divadélko pro děti "Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce". 

Hraje divadlo Kasperle.

Pořádá Klubíčko Okr. spolku Jíloviště.

Za zapůjčení klubovny děkujeme

SDH Jíloviště.

Prázdninové malování s Klubíčkem

Klubíčko Okrašlovacího spolku vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti. Kdo se chce zúčastnit, ztvární libovolnou technikou tématiku léta a prázdnin. Mladé umělce bohužel musíme omezit formátem – A4 a protože obrázky budou vystaveny venku a musí být zalaminovány, mohou být pouze dvourozměrné (žádné nalepené kamínky, větvičky, mušličky atp.).

Výtvory malých a mladých umělců prosím vhoďte do poštovní schránky domu č. 52 (vedle hasičské zbrojnice) nejpozději do 31. 8. 2015. Veškerá dílka prosíme vzadu podepsat a uvést věk autora. Přiložte prosím také mailový a telefonický kontakt. V září je plánována vernisáž výstavy „Ohlédnutí za létem“ spojená s předáním cen pro umělce a promítání filmu pro děti – bude upřesněno v příštím čísle Zvonice. Jakékoli dotazy k prázdninovému malování ráda zodpoví Iva Stefanová (iva1stefanova@seznam.cz).