Obec v říjnu

Obec v říjnu

2.11.2018

  • Proběhly volby do zastupitelstva obce Jíloviště, 9 mandátů obdrželo nezávislé sdružení Jíloviště pro občany
  • Osadili jsme nová zpětná zrcadla k ulicím v Dubíčku a Lomená

  • Umístili jsme 2 nové lavičky Na Pražské – K zastávce u mostu a K křížku
  • Proběhlo veřejné projednání řešení plochy budoucího veřejného sportoviště
  • Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby – zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – 1. etapa
  • Byl zadán projekt na zklidnění ulice Pražská, který bude zahrnovat zpomalovací semafory, nový přechod a další