Obec v září

Obec v září

3.10.2018

  • Rozšířili jsme veřejné osvětlení o další lampu v oblasti na Hájensku
  • Získali jsme 10. dotaci obce od roku 2014 ve výši 640 ti. Kč na rekonstrukci ulice Na Zvonici
  • Proběhl 51. ročník závodu veteránů Zbraslav – Jíloviště, cenu obce Jíloviště získal Josef Vrabec s vozidlem Talbot Lago 1947

  • Proběhlo vítání občánků a prvňáčků Jíloviště
  • Vysadili jsme lípu ke 100. výročí založení republiky
  • Proběhlo tradiční Jílovišťské posvícení, letos ve spolupráci s hasiči
  • Vyhlásili jsme výběrové řízení na zhotovitele stavby vodovodu a kanalizace v oblasti Fr. Smolíka
  • Ve spolupráci se SUS jsme opravili povrch silnice směrem na Klínec a umístili kužely na sjezdu do Jíloviště
  • Osadili jsme zábradlím prostor před cukrárnou