Odstranění havárie vodovodního řadu

Rád Vám oznamuji, že havárie vodovodního řadu v ulici Na Plazích a K Dubíčku je odstraněna. Voda by měla téci v celé dotčené lokalitě tedy v ulici Na Plazích, Na Močidlech a v ulici Lesní. Zítra se bude pouze zasypávat výkop, který vzniknul při opravě, zprůjezdní se komunikace Na Plazích, ale voda se již nebude zavírat.