Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu 11.11.2020

Hlášení rozhlasu 11.11.2020

11.11.2020

Hlášení rozhlasu 11.11.2020
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vás v této složité době pozdravil jménem svým, Obecního úřadu a všech zastupitelů obce a popřál vám hlavně pevné zdraví, pevné nervy a pozitivní mysl. Pravidelně vás informujeme o opatřeních vlády a Kraje, které můžete sledovat ne webových stránkách obce Jíloviště. I v naší obci máme výskyt pozitivně testovaných občanů na Covid 19, kteří jsou momentálně v karanténě. Vyzývám proto všechny občany k dodržování vyhlášených vládních opatření, omezte prosím styk s ostatními občany a příbuznými na nutnou míru a zůstaňte doma, zejména pokud se necítíte zdravotně v pořádku.

…. hlášení

Hlášení rozhlasu 30.3.2020

Hlášení rozhlasu 30.3.2020

30.03.2020

Vážení spoluobčané, dovolte mi sdělit vám v této nelehké době několik důležitých informací týkající se obce:

Krizový štáb, zastupitelé  a Obecní úřad Jíloviště se usnesli, že prodlouží lhůtu splatnosti všech poplatků, které občané platí obci o 4 měsíce, tedy do 31.8.2020

Znamená to, že občané nemusí navštívit OÚ za účelem placení poplatků a ani si např. vyzvedávat štítek na popelnici. Ten bude povinný až od 1.9. 2020. V případě úhrady poplatku za popelnice přes účet bezhotovostním převodem, bude známka vhozena do poštovní schránky příslušné nemovitosti.

Hlášení rozhlasu dne 30.3.2020

Hlášení OÚ

Hlášení OÚ

23.03.2020

Vážení spoluobčané,

  • Pokračuje roznos dalších pratelných roušek pro opakované použití do vašich schránek. Pokud schránku nemáte, budete si moci roušku vyzvednout na poště.
  • Dále vás chci upozornit na stanovisko Státního zdravotního ústavu k nakládání s odpadem v době epidemie COVID-19. Domácnosti v karanténě by měly svůj veškerý odpad ukládat do pytlů a zavázané pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.
  • Důležitá změna je v distribuci důchodů od 23. března. Důchody nebudou vypláceny na poště, budou Českou poštou doručovány do místa trvalého bydliště
  • Úřední hodiny obecního úřadu jsou nově stanoveny na pondělí a středu 9.00 – 12.00 hod.
  • Na závěr informace o svozu bioodpadu, který se uskuteční tento týden ve čtvrtek 26. března.
  • Prosíme o sledování a dodržování aktuálních opatření vlády.

Přeji hlavně zdraví a pevné nervy.

Děkuji za pozornost.

Porucha na vodovodním řadu

Dnes 20. února v důsledku odstraňování poruchy na vodovodním řadu v ulici Zahradní nepoteče voda od 11:00 do 17:00 h v ulici Zahradní, Hasičská a Březová.

 

Odstranění havárie vodovodního řadu

Rád Vám oznamuji, že havárie vodovodního řadu v ulici Na Plazích a K Dubíčku je odstraněna. Voda by měla téci v celé dotčené lokalitě tedy v ulici Na Plazích, Na Močidlech a v ulici Lesní. Zítra se bude pouze zasypávat výkop, který vzniknul při opravě, zprůjezdní se komunikace Na Plazích, ale voda se již nebude zavírat.

 

Odstraňování poruchy na vodovodním řadu

Odstraňování poruchy na vodovodním řadu v ulici Na Plazích a K Dubíčku dnes pokračovalo a zítra v úterý 5. února 2004 dále bude pokračovat. Dnes po 17:00 h by již voda měla téci v celé dotčené lokalitě tedy v ulici Na Plazích, Na Močidlech a v ulici Lesní. Chtěl bych také upozornit, že se může stát, že obyvatelům této lokality by mohla díky manipulaci na vodovodním řadu téci železitá voda. Omlouváme se! Také bych chtěl upozornit, že kdyby náhodou některému z obyvatel ulice Na Plazích netekla voda, tak ať mně tuto skutečnost nahlásí na moje mobilní číslo 602232842.

Zítra ve středu 5. února se bude v odstraňování poruchy pokračovat a proto v lokalitě Na Plazích, Na Močidlech a v ulici Lesní opět nepoteče voda od 9:00 do 17:00 h.

O opravě této poruchy Vás budu opět zítra informovat.