Odstraňování poruchy na vodovodním řadu

Odstraňování poruchy na vodovodním řadu v ulici Na Plazích a K Dubíčku dnes pokračovalo a zítra v úterý 5. února 2004 dále bude pokračovat. Dnes po 17:00 h by již voda měla téci v celé dotčené lokalitě tedy v ulici Na Plazích, Na Močidlech a v ulici Lesní. Chtěl bych také upozornit, že se může stát, že obyvatelům této lokality by mohla díky manipulaci na vodovodním řadu téci železitá voda. Omlouváme se! Také bych chtěl upozornit, že kdyby náhodou některému z obyvatel ulice Na Plazích netekla voda, tak ať mně tuto skutečnost nahlásí na moje mobilní číslo 602232842.

Zítra ve středu 5. února se bude v odstraňování poruchy pokračovat a proto v lokalitě Na Plazích, Na Močidlech a v ulici Lesní opět nepoteče voda od 9:00 do 17:00 h.

O opravě této poruchy Vás budu opět zítra informovat.