Opatření MŽP pro nakládání s odpady v době nouzového stavu

Opatření MŽP pro nakládání s odpady v době nouzového stavu

21.04.2020

Vážení spoluobčané, věnujte prosím pozornost opatření MŽP pro nakládání s odpady v době nouzového stavu. 

 

Obecní úřad