Oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání návrhu změny č.3B ÚP Černošice

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání návrhu změny č.3B ÚP Černošice

27.10.2022

Městský úřad Černošice, odbor územního plánování jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), podle 55b ve spojení s § 53 odst. 2 a § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona zve obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce na opakované veřejné projednání Návrhu změny č. 3B územního plánu Černošice pořizované zkráceným postupem, které se bude konat

ve čtvrtek 1. 12. 2022 od 19.00 hodin
v Městském sále na Vráži, Mokropeská 2027, 252 28 Černošice.

Oznámení o konání opakovaného veřejného projednávání návrhu změny č.3B ÚP Černošice