[PKR-KUSK] Antigenní testování veřejnosti od 16.12.2020

[PKR-KUSK] Antigenní testování veřejnosti od 16.12.2020

15.12.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., 0 ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARSCoV-2 toto mimořádné opatření:

Všem poskytovatelům zdravotních služeb zařazeným do sítě antigenních odběrových center (dále jen „antigenní odběrové centrum”) se s účinností ode dne 16. prosince 2020 do 15. ledna 2021 nařizuje:

 

  mimořádné opatření