[PKR-KUSK] Hejtmanka informuje o vydání rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu

[PKR-KUSK] Hejtmanka informuje o vydání rozhodnutí o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu

18.03.2020

ROZHODNUTÍ
hejtmanky Středočeského kraje

o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území za nouzového stavu 

 

rozhodnutí

 

plakát Rouška