[PKR-KUSK] informace hejtmanky o aktuální situaci ke dnešnímu dni, kdy končí stávající nouzový stav

[PKR-KUSK] informace hejtmanky o aktuální situaci ke dnešnímu dni, kdy končí stávající nouzový stav

14.02.2021

Na základě výstupů intenzivních jednání s vládou a vedením krajů, Bezpečnostní rada a Krizový štáb Středočeského kraje doporučily, abych požádala premiéra o vyhlášení nouzového stavu na 14 dní. Tuto žádost jsem dnes ve 13 hodin odeslala, a se mnou i všichni hejtmané krajů a primátor hlavního města Prahy.

Důvodem je zachování jednoty protiepidemických opatření. V krajích, které by o nouzový stav požádaly, by byl vyhlášen. V regionech, které by nepožádaly, by platila pouze opatření ministerstva zdravotnictví A byly by otevřené obchody, služby, bazény, veletrhy či lyžařské areály. Jejich provoz by bylo možné regulovat pouze podmínkami, nikoliv zakázat. Důsledkem by s velkou pravděpodobností byla turistika za nákupy, službami či sportovním vyžitím. To by zásadně ovlivnilo účinnost regionálně přijatých opatření a přispělo ke zhoršení epidemiologické situace. Na základě podaných žádostí o vyhlášení nouzového stavu v sousedních sedmi krajích se proto Středočeský kraj rozhodl o nouzový stav na 14 dnů požádat také.

Ráda Vás též informuji, že se během jednání s vládou podařilo prosadit několik úprav nouzového režimu:

  • Návrat děti do škol: deváté třídy a maturitní ročníky od 1. března za jasně definovaných podmínek a epidemiologických opatření; následně bude předložen plán na nástupy dalších ročníků;
  • Úřední hodiny: zrušeno omezení úředních hodin na úřadech, aby byla zaručena lepší obslužnost občanů. Mělo by platit už od zítřka, ale nejsem schopna zcela jasně zaručit, protože nemám ještě dokumenty, které budou vyhlášení nouzového stavu provázet. Jistě se nic nestane, když pondělní úřední den bude ve Vaší režii podle toho, jak uznáte ve Vaší obci za vhodné.
  • Obchody: znovuotevření obchodů bude zváženo na základě vyhodnocení, zda mutace viru způsobují eskalaci přenosu.
  • Otevření služeb odloženo na pozdější dobu.

Hejtmané ve svém dnešním usnesení vládu vyzvali k přeložení pandemického zákona v pondělí 15. února, a k pravidelnému týdennímu dialogu o vývoji situace a úpravě podmínek nouzového stavu.

Pokud by vláda nouzový stav nevyhlásila do dnešních 18,00, vyhlásí kraj stav nebezpečí, spolu s opatřeními MZd. Ale to nepředpokládám.

Prakticky shrnuto, v tuto chvíli se na úrovni obcí se v tuto chvíli nic nemění. Jediné, o co prosím, aby školy předurčené pro děti zaměstnanců v oblastech zdravotnictví, sociálu, IZS a podobně – je jich ve Středočeském kraji 52, zůstaly zítra pro tyto děti standardně otevřené. Vydám opět nové Rozhodnutí hejtmanky o jejich předurčenosti, ale je nutno do Rozhodnutí dát nové údaje o novém nouzovém stavu a tyto údaje nyní nemám. Vydáme tedy buď pozdě večer nebo brzo ráno, ale režim bude stejný.

Držme si palce a věřme, že následující kroky přispějí k přehlednosti a zklidnění situace. O další vývoji vás budu průběžně informovat.

Srdečně vás zdravím,

Petra Pecková

 Příloha č. 1 – Žádost hejtmanky o vyhlášení nouzového stavu ze dne 14.2. 2021

 Příloha č. 2 – Usnesení Rady Asociace krajů ze dne 14.2. 2021