[PKR-KUSK] Informace pro obce ve věci konání zastupitelstev a ve věci konání svateb a opatření obecné povahy

[PKR-KUSK] Informace pro obce ve věci konání zastupitelstev a ve věci konání svateb a opatření obecné povahy

17.03.2020

Opatření obecné povahy

 Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeným novým  koronavirem SARS-CoV-2

dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky

a to v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

 

Opatření vlády

 

Opatření obecné povahy

 

Příloha Opatření obecné povahy

 

Pokyn ke konání zastupitelstev

 

Pokyn pro matriční úřady