[PKR-KUSK] Krizová opatření vlády ČR a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 14.12.2020

[PKR-KUSK] Krizová opatření vlády ČR a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 14.12.2020

15.12.2020

Krizová opatření vlády a mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 14. 12. 2020:

 Usnesení vlády č. 1325 Zrušení zákazu vycházení uživatelů domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem

 Usnesení vlády č. 1332 Krizové opatření omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb

 Usnesení vlády č. 1333 Úprava krizového opatření o zákazu konání hromadných akcí a omezení maloobchodního prodeje a služeb od 15. prosince 2020 (nápoje – okénko)

 Usnesení vlády č. 1334 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob

 Usnesení vlády č. 1335 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení

 Usnesení vlády č. 1336 Krizové opatření o zrušení pracovní povinnosti studentů od 16. prosince 2020

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení vstupu na území České republiky (Celé znění nařízení Ministerstva zdravotnictví)