[PKR-KUSK] Mimořádné opatření MZ ČR vydané dne 26. 3. 2020

[PKR-KUSK] Mimořádné opatření MZ ČR vydané dne 26. 3. 2020

26.03.2020

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle §69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření

 

mimořádné opatření – výjimky z uzavření obchodů 27.03.2020