[PKR-KUSK] Nařízení vlády 83/2020

[PKR-KUSK] Nařízení vlády 83/2020

16.03.2020

83
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. března 2020
o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

nařízení