[PKR-KUSK] Opatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu

[PKR-KUSK] Opatření vlády o kontrolách na hranicích a další rozhodnutí vlády k nouzovému stavu

16.03.2020

Opatření obecné povahy

Vláda české republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 zákona č. 191/2016 Sb., o ochraně státních hranic české republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost české republiky spojenou s rozšířením onemocnění COVI 0-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-2
dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky,
a to v období od 16. března 2020 00:00 do 4. dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.

opatření vlády

 

opatření obecné povahy

 

příloha opatření obecné povahy

 

příloha – Sbírka zákonů 34 – 15.3.2020

 

příloha – Sbírka zákonů 35 – 15.3.2020