[PKR-KUSK] Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

[PKR-KUSK] Rozhodnutí hejtmanky č. 3/2021 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu

14.02.2021

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 2/2021 ztratilo účinnost ukončením nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR usnesením ze dne 30. 9. 2020 č. 957. Rozhodnutí č. 3/2021 bylo vydáno v souladu s usnesením vlády č. 130 ze dne 14. 02. 2021.

Rozhodnutí

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 15. 02. 2021 v 00:00 hodin.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

S pozdravem a přáním hezkého večera

Ing. Luboš Navrátil

tajemník KŠK

Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257 280 156
mobil: 724 033 768 e-mail: navratil@kr-s.cz
www.kr-stredocesky.cz