[PKR-KUSK] Sbírka zákonů ze dne 30.4.2020

[PKR-KUSK] Sbírka zákonů ze dne 30.4.2020

3.05.2020

218
SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 27. dubna 2020
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

 

sbírka 80