[PKR-KUSK] Výsledky jednání vlády dne 14. 2. 2021 a vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření

[PKR-KUSK] Výsledky jednání vlády dne 14. 2. 2021 a vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření

14.02.2021

 

 

 

 

 

výsledky z dnešního jednání vlády, vyhlášení nouzového stavu a přijatá krizová opatření:

 Usnesení vlády č. 125 Vyhlášení nouzového stavu do 28. února

 Usnesení vlády č. 126 Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

 Usnesení vlády č. 127 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob

 Usnesení vlády č. 128 Krizové opatření o omezení provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů

 Usnesení vlády č. 129 Krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení

 Usnesení vlády č. 130 Krizové opatření o zajištění nezbytné péče o děti ve věku 3-10 let zaměstnanců obcí a krajů zařazeních k výkonu sociální práce a poskytovatelů sociálních služeb

 Usnesení vlády č. 131 Krizové opatření o zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb

 Usnesení vlády č. 132 Krizové opatření o vycházkách v zařízeních sociálních služeb

 Usnesení vlády č. 133 Krizové opatření o zákazu návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a detenčních ústavech

 Usnesení vlády č. 134 Krizové opatření o omezení volného pohybu osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov

 Usnesení vlády č. 135 Krizové opatření k zajištění kritické infrastruktury

 Usnesení vlády č. 136 Krizové opatření o provozu krematorií

 Usnesení vlády č. 137 Krizové opatření o pracovně lékařských prohlídkách 

 Usnesení vlády č. 140 Krizové opatření o provozu datových schránek zdarma

 Usnesení vlády č. 141 Krizové opatření o možnosti urychlení změny zaměstnavatele pro cizince pobývající v ČR

 Usnesení vlády č. 143 Krizové opatření o usnadnění výplaty sociálních dávek

 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o antigenním testování v sociálních službách

 

Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví o podmínkách vstupu do ČR