Program 10. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 10. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

30.01.2020

Dne 12. února 2020 v 18.00 v restauraci Pod Lesem v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky na 30.3.2020 a zasedání zastupitelstva na 1.4.2020
  6. Seznámení: s RO 1/2020
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

 Program 10. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště