Program 12. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 12. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

8.04.2020

Dne 22. dubna  2020 v 18.00 před restaurací pod Lesem v Jílovišti

 

P R O G R A M :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení

program