Program 13. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 13. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

22.05.2020

Dne 3. 6. 2020 v 18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 3.8.2020 a zasedání zastupitelstva 5.8.2020
  6. Seznámení s RO 6/2020
  7. Informace
  8. Diskuze a dotazy občanů

Program 13. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště