Program 15. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 15. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

21.08.2020

Dne 2. 9. 2020 v 18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 21.9.2020 a zasedání zastupitelstva 23.9.2020
  6. Seznámení s RO 9/2020
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

 Program 15. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště