Program 16. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 16. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

2.10.2020

Dne 14.10.2020 v 18.00 před restaurací Spark v Jílovišti

 

P R O G R A M :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé
  6. Seznámení s RO 12/2020
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

 Program 16. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště