Program 17. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 17. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

30.11.2020

Dne 16. prosince 2020 v 18.00 v restauraci Spark (případně hasičská zbrojnice) v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 8.2.2021 a zasedání zastupitelstva 10.2.2021
  6. Seznámení s RO 13/2020 a 15/2020
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

 Program 17. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště