Program 19. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 19. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

30.04.2021

Dne 12. 5. 2021 v 18.00 v hasičské zbrojnici v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 3.8.2020 a zasedání zastupitelstva 5.8.2020
  6. Seznámení s RO 6/2021
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

program 19