Program 2. zasedání zastupitelstva Obce Jíloviště

Program 2. zasedání zastupitelstva Obce Jíloviště

30.11.2018

Dne 12. prosince 2018v18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Slib nových členů zastupitelstva, podepsání etického kodexu
  4. Schválení programu
  5. Projednání a schválení
  6. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 21.1.2019 a zasedání zastupitelstva 23.1.2013
  7. Seznámení: s RO 10/2018
  8. Informace
  9. Diskuse a dotazy občanů

 Program 2. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště