Program 20. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 20. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

19.05.2021

Dne 31. 5. 2021 v 17.00 – zahrádka restaurace Pod Lesem v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva 14.6.2021
  6. Informace
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program 20. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště