Program 24. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 24. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

4.08.2021

Dne 17. 8. 2021 v 18.00 – restaurace Tři bratři

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.9.21 a zasedání zastupitelstva 29.9.2021
  6. Informace
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program 24. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště