Program 3. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 3. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

1.02.2019

Dne 13. 2. 2019 v 18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

 

P R O G R A M :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 25.3.2019 a zasedání zastupitelstva 27 .3.2019
  6. Seznámení: s RO 12/2018 a RO 1/2019
  7.  Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

  Program 3. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště