Program 33. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 33. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

20.04.2022

Dne 4.5. 2022 v 18.00 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 30.5.2022 a zasedání zastupitelstva 1.6.2022
  6. Diskuse a dotazy občanů

Program 33. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště