Program 34. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 34. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

6.05.2022

Dne 18.5.2022 v 18.00 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 13.6.2022 a zasedání zastupitelstva 15.6.2022
  6. Diskuse a dotazy občanů

Program 34. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště