Program 37. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 37. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

9.09.2022

Dne 20.9. 2022 v 18.00 v restauraci Pod lesem Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky a zasedání zastupitelstva se uskuteční až po komunálních volbách
  6. Seznámení
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program 37. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště