Program 6. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 6. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

10.07.2019

Dne 17.7. 2019 v 18.00 v restauraci Spark v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé : Stanovení termínu příští pracovní schůzky 23.9.2019 a zasedání zastupitelstva 25.9.2019
  6. Seznámení: s RO 7/2019
  7. Informace
  8. Diskuse a dotazy občanů

 Program 6. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště